Podziękowanie za zajęcia z profilaktyki uzależnień

Otrzymaliśmy podziękowania za poprowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień od LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema.
Dziękujemy za list i współpracę!

podziękowanie2