Podziękowanie za przeprowadzenie zajęć warsztatowych z profilaktyki uzależnień

Otrzymaliśmy podziękowanie od Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 190 i pedagoga szkolnego za przeprowadzenie warsztatów z profilaktyki uzależnień  dla uczniów klas piątych, w marcu 2016 roku.

Dziękujemy!

Podziękowanie