Podziękowanie za przeprowadzenie zajęć

Otrzymaliśmy podziękowania od Zespołu Szkół Przymierza Rodzin nr 3 w Warszawie za zajęcia doyczące profilktyki uzależnień.
Bardzo dziękujemy za list i współpracę!
podziękwanieFUndacja