„Jestem PoMOC” zapraszamy na spotkania rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne, autoagresywne

Zapraszamy  na  spotkania grupa wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne – dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych. W atmosferze wzajemnego szacunku i troski będziemy dzielić się swoim doświadczeniem, zdobywać wiedzę, …

Czytaj dalej...