O Fundacji

Fundacja Zobacz…JESTEM zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się szczególnie w tematyce: zaburzeń odżywiania się, autoagresji, depresji, zachowań samobójczych i przemocy rówieśniczej. Prowadzi działania edukacyjne i wspiera rodziców, nauczycieli, wszelkie instytucje pracujące i pomagające na rzecz dzieci i młodzieży.

Jesteśmy inicjatorem kampanii Zobacz…ZNIKAM na rzecz przeciwdziałania zjawisku samobójstw dzieci i młodzieży, nad którą honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Od 2016 roku działamy na rzecz przełamania funkcjonujących stereotypów dotyczących samobójstw. Nasze oddziaływania to przede wszystkim edukacja młodych osób, mająca na celu nauczyć ich sposobów radzenia sobie z trudnościami  oraz wskazywać miejsca, gdzie mogą znaleźć pomoc i wsparcie.

Jesteśmy aktywni, nasze oddziaływania skierowane są do dużej grupy odbiorców, osób na co dzień współuczestniczących w życiu dzieci i młodzieży. Nasze działania to grupy wsparcia i grupy edukacyjne dla rodziców, opiekunów oraz osób chorujących, warsztaty integracyjne i psychoprofilaktyczne dla uczniów warszawskich szkół  i nie tylko. Realizujemy projekty współfinansowane ze środków publicznych na rzecz poprawy życia dzieci i młodzieży.

Prowadzimy w ramach Poradni JESTEM, psychoterapię indywidualną i grupową, zapewniamy pomoc psychologiczną, konsultacje, doradztwo. Zajęcia grupowe i indywidualne, szkolenia i warsztaty psychologiczne. Działamy po to, aby leczyć, wspierać, edukować. JESTEŚMY dla tych najmniejszych, trochę starszych i zupełnie dorosłych.

Podstawowym celem Fundacji jest:

  • pomoc dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi oraz działania mające na celu zapobieganie i usuwanie ich następstw,
  • profilaktyka i przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, dyskryminacji i zaniedbania wobec dzieci, młodzieży, młodych dorosłych oraz usuwanie ich skutków,
  • edukacja i profilaktyka skierowana do dzieci, młodzieży, młodych dorosłych w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom,
  • pomoc i edukacja opiekunów, specjalistów oraz innych osób w środowisku objętym statutowymi działaniami Fundacji,
  • edukowanie społeczeństwa poprzez rozpowszechnianie wiedzy na temat problemów dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Fundacja Zobacz… JESTEM prowadzi także odpłatną PORADNIĘ JESTEM i kampanie społeczne „Zobacz… Znikam” i „Czerwony pasek”.

ZobaczJESTEM