Oferta

 

„Szkoła, ze względu na swą specyfikę, jest właściwym miejscem dla realizacji wszelkich działań profilaktycznych ponieważ: jest miejscem intensywnego rozwoju w zakresie funkcjonowania interpersonalnego i społecznego w grupie rówieśniczej; jest miejscem konfrontacji autorytetów i kształtowania się poczucia własnej tożsamości ucznia; (…) wypełnia znaczną część aktywnego życia dzieci i młodzieży”

(Zbigniew Gaś, 1997) 

Fundacja Zobacz… JESTEM zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się szczególnie w tematyce: depresji, zaburzeń odżywiania się, zachowań samobójczych, przemocy rówieśniczej i uzależnień.

Programy profilaktyczne, oferowane przez Fundację Zobacz… JESTEM mają na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz trudnym sytuacjom, jakie mogą pojawić się w życiu młodych ludzi.

Nasze warsztaty, są ze sobą powiązane w taki sposób, aby w całości tworzyły jednolite zajęcia – cykl warsztatów tematycznych dedykowanych zarówno dla dzieci, nauczycieli jak i rodziców. Warsztaty mogą mieć również formę dowolnie przez Państwa zestawianych modułów tematycznych realizowanych dla wybranej grupy uczestników.

Podział ze względu na uczestników:

Uczniowie: Oferowany zakres tematyczny szkoleń i warsztatów dla uczniów składa się z modułów tematycznych: DEPRESJA, ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ, ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE, PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I UZALEŻNIENIA. Możliwe jest dostosowanie programów do potrzeb danej klasy.

Nauczyciele: Oferowany zakres tematyczny szkoleń i warsztatów dla nauczycieli składa się z modułów tematycznych: DEPRESJA, ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ, ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE, PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I UZALEŻNIENIA. Dodatkowo, myśląc o wsparciu dla grona pedagogicznego, przygotowaliśmy szkolenia z zakresu: WYPALENIE ZAWODOWE, INTERWENCJA KRYZYSOWA, TRUDNY RODZIC

Rodzice: Oferowany zakres tematyczny szkoleń i warsztatów dla rodziców składa się z modułów tematycznych: DEPRESJA, ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ, ZACHOWANIA SAMOBÓJCZE, PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I UZALEŻNIENIA. Dodatkowo, myśląc o wsparciu rodziców, przygotowaliśmy warsztaty z zakresu KOMPETENCJI WYCHOWAWCZYCH, chcemy wspierać rodziców w budowaniu kompetencji, które istotne są dla rodziców w pełnieniu roli rodzica. Pozwalają realizować tę rolę w zwykłych codziennych sytuacjach jak i sytuacjach bardzo trudnych, kryzysowych.

Zrealizowane warsztaty