Zespół Fundacji Zobacz… JESTEM

Danuta WieczorkiewiczDanuta Wieczorkiewicz

Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Tomasz Nasewicz i Małgorzata Serafin-Nasewicz

Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dorota ÖzdemirDorota Özdemir

Psycholog, psychoterapeuta. W Fundacji pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz prowadzi terapię par. 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, całościowe szkolenie w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także wiele innych szkoleń. Najważniejsze z nich to: terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (CBT), terapia dzieci i młodzieży Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana, terapia skoncentrowana na emocjach EFT, terapia par EFT, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Renata Chronowska

Z wykształcenia pielęgniarka i  psycholog kliniczny dziecka, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego w Warszawie. Doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej zdobyła pracując w telefonie wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową i ich bliskich, oraz w Fundacji Nagle Sami podczas stażu w telefonie wsparcia oraz współprowadząc grupę dla osób będących w żałobie. W Fundacji Zobacz…JESTEM zajmuje się tematyką depresji, samobójstw i żałoby. Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych

Stale zwiększa swoje kwalifikacje, odbywając staże i biorąc udział w szkoleniach.  Ukończyła kurs „Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży” oraz podstawowy kurs Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obecnie uczęszcza kurs  “Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” ,organizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid 

Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, gdzie współuczestniczy w procesie powrotu do domu lub rodziny adopcyjnej wielu dzieci w różnym wieku. Praca z dziećmi porzuconymi, odebranymi rodzicom czy z innych powodów przebywających pod opieką opiekunów prawnych jest dla niej ważnym doświadczeniem.

Swoją prace poddaje superwizji.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dorota Wojciechowska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką systemową (nr certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii systemowej 142/2021). Certyfikat uzyskałam po pełnym, czteroletnim szkoleniu i procesie certyfikacji  w ramach atestowanego przez przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  kursu podstawowego i kursu zaawansowanego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Psychodietetyki (SWPS) oraz dyplomowaną psychodietetyczką.  Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na wydziale psychologii klinicznej (SWPS) z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej oraz  wydział Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej.

Odbyłam szereg szkoleń i staży z zakresu psychoterapii, między innymi 872 godzinny specjalizacyjny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami osobowości. Współpracowałam z Ośrodkiem Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracując z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych w kontekście promocji zdrowia, wpływu żywienia na psychikę, zaburzeń odżywiania, zmiany nieprawidłowych nawyków żywieniowych a także funkcjonowania rodziny w ujęciu systemowym. .

Ukończyłam także certyfikowane szkolenia specjalistyczne dotyczące Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Jestem uczestniczką konferencji, seminariów, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną organizowanych między innymi przez Centrum Zdrowia Dziecka, Fundację Pedagogium, Uniwersytet SWPS. Posiadam kilkuletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą.

Obecnie swój warsztat pracy doskonalę uczestnicząc w seminariach o tematyce psychoanalitycznej.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora terapii systemowej.


Magdalena Zych

Absolwentka psychologii z tytułem magistra na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła szereg kursów z tematyki interwencji kryzysowej oraz zachowań samobójczych i samookaleczeń prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych. W marcu 2023 roku rozpoczyna półroczne Studium Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Absolwentka kierunku tłumaczenie specjalistyczne (języki: angielski i niemiecki) z tytułem magistra na Uniwersytecie Warszawskim. 

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi spotkania również w języku angielskim.  Oprócz tego w Fundacji zajmuje się prowadzeniem strony Kampanii poświęconej zachowaniom samobójczym Zobacz…ZNIKAM, koordynuje pracę wolontariuszy i stażystów, prowadzi i przygotowuje szkolenia oraz warsztaty.


Dominik Rygorowicz

Edukator, trener, psycholog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia angielska), a także uczestnik studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego rozwijających kompetencje trenerskie. Ukończył również szkolenie Młodzieżowego Edukatora Seksualnego.

Od ponad 20 lat specjalizuje się w pracy z młodzieżą, w trakcie której kładzie nacisk na stały rozwój umiejętności komunikacji i współpracy w grupie rówieśniczej oraz poszerzanie kompetencji poznawczych i społecznych.”


Przemysław Stańczyk

Jestem kognitywistą, psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłem psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją psychoprofilaktyka i psychoterapia.

Obecnie rozwijam swój warsztat w szkole terapii systemowo- psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowską Fundację KONTEKST Na Rzecz Psychoterapii i Terapii Rodzin. Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS.

Doświadczenie zdobywałem na oddziale psychiatrycznym Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego. Jako stażysta byłem obserwatorem grup terapeutycznych w prywatnych ośrodkach psychoterapii. Obecnie pracuję w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami gdzie zajmuję się psychoedukacją, prowadzeniem warsztatów rozwojowych, interwencją kryzysową, wsparciem psychologicznym. Współuczestniczę w procesach adopcyjnych dzieci.

W pracy terapeutycznej zajmuję się problemami osoby przy jednoczesnym uwzględnianiu wpływu relacji jakie tworzy z innymi. Współpracuję z osobami LGBT+ oraz osobami, których problemy dotyczą seksualności. W relacji terapeutycznej szczególnie ważne są dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Zajmuję się terapią indywidualną, terapią par i terapią rodzinna. 

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Agata Przesmycka

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja z psychologii klinicznej: psychoterapia zaburzeń psychicznych).
Jest w trakcie procesu certyfikacji w zakresie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy).
Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanego superwizora TPP.

Doświadczanie pracy z pacjentami zdobywała m.in. w: w pracowni psychoterapii, na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.