Zespół Fundacji Zobacz… JESTEM

Danuta WieczorkiewiczDanuta Wieczorkiewicz

Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Tomasz Nasewicz i Małgorzata Serafin-Nasewicz

Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dorota ÖzdemirDorota Özdemir

Psycholog, psychoterapeuta. W Fundacji pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz prowadzi terapię par. 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, całościowe szkolenie w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także wiele innych szkoleń. Najważniejsze z nich to: terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (CBT), terapia dzieci i młodzieży Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana, terapia skoncentrowana na emocjach EFT, terapia par EFT, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

foto_kwadratDominika Markowska

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w ramach której ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny” i „Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów grupowych”). Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w trakcie podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej,  jest też absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set – projektu rozwijającego kompetencje trenerskie – przygotowujące osoby posiadające specjalistyczną wiedzę do pełnienia roli Trenera Edukatora.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym blisko 8 letnie doświadczenie związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym. Od ponad 8 lat pracuje głównie z klientem indywidualnym, doświadczenie z pracy w biznesie, znajomość współczesnego rynku pracy, wiedzę z psychologii, a także wiedzę i warsztat trenerski, wykorzystuje by wspierać swoich klientów – prowadzi interwencje kryzysowe, warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe w programach outplacement. Współpracuje z warszawską uczelnią, gdzie prowadzi indywidualne konsultacje, szkolenia i warsztaty dla studentów. Prowadzi też konsultacje i doradztwo zawodowe dla klientów indywidualnych.

W fundacji prowadzi wczesną interwencję kryzysową z elementami doradztwa zawodowego, dla osób, które utraciły pracę, prowadzę doraźna pomoc psychologiczna, warsztaty i seminaria dla kobiet decydujących się na powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Realizuje też doradztwo indywidualne i warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla rodziców gimnazjalistów i uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Zajmuje się tworzeniem systemów szkoleń psychoedukacyjnych, i programów profilaktyczno – wychowawczych ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Zespół-Renata-KompresjaRenata Chronowska

Z wykształcenia pielęgniarka i  psycholog kliniczny dziecka, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego w Warszawie. Doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej zdobyła pracując w telefonie wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową i ich bliskich, oraz w Fundacji Nagle Sami podczas stażu w telefonie wsparcia oraz współprowadząc grupę dla osób będących w żałobie. W Fundacji Zobacz…JESTEM zajmuje się tematyką depresji, samobójstw i żałoby. Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych

Stale zwiększa swoje kwalifikacje, odbywając staże i biorąc udział w szkoleniach.  Ukończyła kurs „Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży” oraz podstawowy kurs Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obecnie uczęszcza kurs  “Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” ,organizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid 

Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, gdzie współuczestniczy w procesie powrotu do domu lub rodziny adopcyjnej wielu dzieci w różnym wieku. Praca z dziećmi porzuconymi, odebranymi rodzicom czy z innych powodów przebywających pod opieką opiekunów prawnych jest dla niej ważnym doświadczeniem.

Swoją prace poddaje superwizji.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dorota Wojciechowska

Jestem psychologiem, psychodietetykiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS na wydziale psychologii klinicznej z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej, oraz studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS.

Ukończyłam także kurs podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu, którego jestem członkiem. Obecnie warsztat swojej pracy rozwijam w trakcie dalszego szkolenia terapeutycznego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej. Odbyłam szereg szkoleń i staży z zakresu psychoterapii, między innymi 850 godzinny specjalizacyjny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami osobowości, oraz staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, praktyki kliniczne w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyłam także certyfikowane szkolenia specjalistyczne dotyczące Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Jestem uczestniczką konferencji, seminariów, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną organizowanych między innymi przez Centrum Zdrowia Dziecka, Fundację Pedagogium, Uniwersytet SWPS. Posiadam kilkuletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Katarzyna Krzykowska

Psycholog, psychoterapeutka, absolwentka międzynarodowego kierunku Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych z Diagnozy Psychologicznej w Praktyce Klinicznej na SWPS, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Aktualnie jestem w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym w ramach Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji.  Szkolenie to posiada atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz jest rekomendowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od kilku lat pracuję w jednym z warszawskich szpitali psychiatrycznych  wspierając w procesie zdrowienia osoby wielokrotnie hospitalizowane, u których kryzysy psychiczne mają ciężki i nawracający przebieg. Współpracuję z pacjentami, u których rozpoznano schizofrenię, epizody psychotyczne, zaburzenia afektywno dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia osobowości, czy zaburzenia seksualne.

W czasie terapii z pacjentem staram się mu pomóc w lepszym rozumieniu siebie, poprzez analizowanie i nazywanie powtarzających się wzorców zachowania, które często zakorzenione są w przeszłości. Odnalezienie nieświadomych źródeł problemów jest kluczowe, aby każdy z nas mógł wieść pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyki Psychoterapeuty. Dbam o tajemnicę procesu psychoterapeutycznego.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Ewelina Grela

Psycholog, Terapeuta EMDR. Ukończyła Psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada również uprawnienia Pedagoga, które uzyskała po ukończeniu studiów podyplomowych. Ukończyła także szkolenia m.in. z zakresu diagnozowania i pracy z dziećmi i młodzieżą, komunikacji alternatywnej oraz terapii zajęciowej.

Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz prywatnych placówkach terapeutycznych, gdzie zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz wsparciem psychoedukacyjnym dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze: doświadczeń traumatycznych, zachowań autodestrukcyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń zachowania i emocji.

W Fundacji zajmuje się przygotowywaniem artykułów oraz materiałów edukacyjnych.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Przemysław Stańczyk

Jestem kognitywistą, psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłem psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją psychoprofilaktyka i psychoterapia.

Obecnie rozwijam swój warsztat w szkole terapii systemowo- psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowską Fundację KONTEKST Na Rzecz Psychoterapii i Terapii Rodzin. Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS.

Doświadczenie zdobywałem na oddziale psychiatrycznym Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego. Jako stażysta byłem obserwatorem grup terapeutycznych w prywatnych ośrodkach psychoterapii. Obecnie pracuję w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami gdzie zajmuję się psychoedukacją, prowadzeniem warsztatów rozwojowych, interwencją kryzysową, wsparciem psychologicznym. Współuczestniczę w procesach adopcyjnych dzieci.

W pracy terapeutycznej zajmuję się problemami osoby przy jednoczesnym uwzględnianiu wpływu relacji jakie tworzy z innymi. Współpracuję z osobami LGBT+ oraz osobami, których problemy dotyczą seksualności. W relacji terapeutycznej szczególnie ważne są dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Zajmuję się terapią indywidualną, terapią par i terapią rodzinna. 

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Karolina A. Robak

Prawnik, suicydolog, mediator. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, obecnie uczestniczka Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracuje nad rozprawą doktorską o tematyce samobójstw. W celu zdobycia nowych umiejętności ukończyła szkolenie Polskiego Centrum Mediacji. Okazjonalnie trener z zakresu umiejętności miękkich. Doświadczenie zdobywała od początku studiów w kancelariach, stowarzyszeniach i fundacjach. Obecnie prawnik w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem porad prawnych rodzicom oraz pisaniem pism procesowych.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Arkadiusz Komorowski

Świadczy usługi z zakresu kompleksowej rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i sportowej. Udziela pełnej konsultacji fizjoterapeutycznej, wraz z dokładną analizą przebytych schorzeń. Aby wzmocnić skuteczność leczenia, przekazuje plan autoterapii, wraz z dokładnymi instrukcjami ćwiczeń do wykonywania w domu.

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie zdobył dyplomy na kierunkach fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego. Ukończenie obu kierunków studiów dało mu kompleksową wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w ludzkim organizmie, co ma realny wpływ na profesjonalne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. osiada7 letnie doświadczenie w praktycznej pracy z Pacjentem. Jest ponadto pracownikiem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, na oddział achreumoortopedii oraz neuroortopedii, gdzie na co dzień zajmuje się Pacjentami:

  • ze schorzeniami reumatycznymi, w tym ze zwyrodnieniami stawów,
  • z przewlekłymi bólami kręgosłupa,
  • po endoprotezoplastykach stawów,
  • po zabiegach na kregosłupie (stabilizacja kręgosłupa, wertebroplastyka, herniectomia),
  • po zabiegach na stawie krzyżowo-biodrowym (DIANA),
  • po urazach w obrębie narządu ruchu.

Od dwóch lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jest autorem publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych. Prowadzi warsztaty dla Pacjentów w ramach “Czwartkowych spotkań z reumatologią i geriatrią”.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1