Jestem PoMoc edycja 2 – bezpłatne grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów.

Często problemy naszych dzieci oddziałują na nas w bardzo destrukcyjny sposób. Jako rodzice sami musimy borykać się z problemami nie tylko własnymi, ale i dziecka. W takich sytuacjach zapominamy o sobie, a jak pomóc, wesprzeć dziecko, gdy sami jesteśmy w kryzysie emocjonalnym?

Jestem PoMoc edycja 2” to projekt, który jest skierowany do rodziców. Organizujemy spotkania otwartych grup, w których pod opieką wykwalifikowanych specjalistów opiekunowie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania się czy przejawiających zachowania ryzykowne, agresywne dzielą się swoimi doświadczeniami, rozmawiają i wspierają się.

W co drugą niedzielę, w godzinach 10:00 – 12:00, spotyka się grupa wsparcia dla rodziców osób chorujących na zaburzenia odżywiania się.

W co drugi czwartek, w godzinach 18:00-20:00, spotyka się grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży przejawiających trudności emocjonalne, zwłaszcza depresję, zachowania ryzykowne, autoagresywne.

UWAGA! Grupa czwartkowa od nowego roku spotyka się STACJONARNIE!

Spotkania grupy są bezpłatne (projekt „Jestem PoMoc edycja 2” finansowany ze środków m. st. Warszawy), dokładny kalendarz znajduje się na stronie internetowej Fundacji. Spotkania realizowane w bezpiecznej formule online na platformie Microsoft Teams, maja charakter pomocowy, samopomocowy, wspierający i edukacyjny dotyczący relacji między rodzicami i dziećmi, umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Zapisy: pomoc@zobaczjestem.pl