Podziękowania za zaangażowanie w organizację konferencji

Otrzymaliśmy podziękowania od Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland za zaangażowanie w organizację konferencji dot. zaburzeń odżywiania się.
Dziękujemy za list i współpracę!

podziek