Zapraszamy na dwie bezpłatne grupy wsparcia dla rodziców

Spotkania grupy realizowane są w ramach projektu „Jestem PoMoc” współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy
kontakt: pomoc@zobaczjestem.pl, tel. 883 337 883

 

Grupa I – Dla rodziców dzieci i młodzieży chorujących na zaburzenia odżywania się
/ niedziela godz. 10:00 – 12:30/
Grupa II – Dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne i autoagresywne
/niedziela godz. 13:00-15:30/

 • 11 maja
 • 26 maja
 • 9 czerwca
 • 30 czerwca
 • 14 lipca
 • 28 lipca
 • 11 sierpnia
 • 25 sierpnia
 • 8 września
 • 22 września
 • 13 października
 • 27 października
 • 17 listopada
 • 24 listopada
 • 8 grudnia
 • 15 grudnia

Prowadzący: Renata Chronowska – psycholog, ; Dominika Markowska – psycholog, interwent kryzysowy