Konferencja pt.”Jak obudzić sens życia ? Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw dzieci i młodzieży.”

W tym roku, przy okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, którego tegoroczne hasło brzmi: „Pracując wspólnie, by zapobiec samobójstwom” chcemy zaprosić Państwa do udziału w konferencji pt. „Jak obudzić sens życia. Dobre praktyki w profilaktyce samobójstw wśród dzieci i młodzieży”. Organizatorami konferencji są Fundacja Zobacz… JESTEM, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologii SYNERGIA i Studenckie Biuro Wolontariatu działające przy Akademii. Wydarzenie odbędzie się w piątek 12 października 2018r. w Warszawie w auli B Akademii Pedagogiki Specjalnej, która mieści się przy ul. Szczęśliwickiej 40.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, kadry pedagogicznej, psychologów, studentów  i wszystkich specjalistów pozostających w obszarze kontaktu z młodymi ludźmi.

W ramach konferencji zapraszamy do wysłuchania wykładów specjalistów, zajmujących się tematyką samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Zaproszeni goście będą mówili o tym, jak rozpoznać uczniów w kryzysie suicydalnym oraz o sygnałach świadczących o przeżywaniu przez nich trudności. Ponadto,  poruszony zostanie temat prewencji, tworzenia programów profilaktyki w rzeczywistości szkolnej, a także interwencji w sytuacji wystąpienia kryzysu. Dodatkowo porozmawiamy o tym, w jaki sposób otaczać wsparciem młodych ludzi po próbach samobójczych oraz jak można pomóc rodzicom uczniów.

Co ważne, obok rozważań teoretycznych, przedstawione zostaną zagadnienia praktyczne, które umożliwią uczestnikom wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. Łącząc perspektywę teoretyczną i praktyczną pragniemy wspólnie z Państwem poszukiwać odpowiedzi na kluczowe dla nas pytania: Jak obudzić sens życia wśród uczniów? Jakie działania są skuteczne w profilaktyce samobójstw, a jakie nie są pomocne? Jak możemy wspierać uczniów i ich rodziny w obliczu prób samobójczych?

Udział w konferencji jest bezpłatny, więcej informacji oraz zapisy w zakładce „KONFERENCJA”

Patronat honorowy: