Bezpłatna BROSZURA o AUTOAGRESJI.

Czy istnieje związek między samouszkodzeniami a próbami samobójczymi?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Pomimo, że samouszkodzenia istotnie różnią się od samobójstwa, są one zarazem istotnym czynnikiem ryzyka podjęcia próby samobójczej. Badania wskazują, że u osób samookaleczających się notuje się aż o 30% więcej samobójstw niż w populacji ogólnej.

Zdaniem Thomas Joiner istnieją trzy konieczne i/lub wystarczające warunki do popełnienia samobójstwa, które łączą się z samouszkodzeniami. Są to:

nawyk znoszenia bólu – młodzi ludzie, którzy się okaleczają, przyzwyczajają się do doznawania bólu, oswajają się z widokiem krwi, eksperymentują z różnymi sposobami zadawania sobie ran i używanymi w tym celu narzędziami.

subiektywne poczucie nieudolności i bycia ciężarem dla innych – na przykład w przebiegu depresji może pojawiać się nieuzasadnione poczucie winy, np. zaniżam średnią ocen w mojej klasie, poczucie bycia ciężarem, np. dla rodziny, przekonanie o tym, że nic dobrego mnie nie czeka i nic nie jestem wart/a, nic nie potrafię.

niezaspokojona potrzeba przynależności – poczucie wyobcowania z grona innych ludzi i niezaspokojenie tej podstawowej ludzkiej potrzeby przynależności zwiększa ryzyko popełniania samobójstwa.

To fragment naszej BROSZURY, która jest efektem naszej pracy w ramach projektu „Autoagresja. O czym trzeba wiedzieć?” finansowanego przez m. st. Warszawa. Jeśli chcesz o trzymać tę broszurę edukacyjną (oczywiście BEZPŁATNIE), wyślij wiadomość na adres: kontakt@zobaczjestem.pl