Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży

27 maja odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Psychoterapii Dzieci i Młodzieży organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Dialog, działające przy Uniwersytecie Warszawskim. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy na temat zaburzeń odżywiania, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci.

Fundacja Zobacz…JESTEM objęła konferencje swoim patronatem

Może być rysunkiem przedstawiającym tekst „OgólnopolskaKonferencja Konferencja Psychoterapii Dzieci iMłodzieży 00 PSYCH DIALOG Zaburzenia odżywiania wśród dzieci i młodzieży RE }} GENE Û RACJA eF FUNDACJA POCIECHA Zobacz... JESTEM Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO www.wuj.pl”