„Myśli samobójcze u nastolatków” zachęcamy do zapoznania się z pozycją GWP

Książka “Myśli samobójcze u nastolatków” została wydana przez GWP i zawiera techniki terapii poznawczo-behawioralnej do samodzielnego wykorzystania i ćwiczenia.

Autorzy zwracają się bezpośrednio do czytelnika, co daje bardzo pozytywne wrażenie prowadzenia rozmowy z czytelnikiem. Już na pierwszych stronach pojawia się normalizacja myśli samobójczych, co wydaje się bardzo potrzebne, ale też normalizacja leczenia, terapii, przyjmowania leków, leczenia szpitalnego – co wydaje się bardzo kluczowe, jeśli chodzi o zmianę myślenia nastolatków (oraz ich rodziców). Bardzo ważne jest to, że autorzy zaznaczają, iż sama książka nie wystarczy do tego, by poradzić sobie z myślami samobójczymi i należy korzystać z wymienionych sposobów otrzymywania pomocy.

Książka daje nadzieję na to, że z myślami samobójczymi można sobie poradzić – i to również jest istotne.

Podręcznik przedstawia bardzo konkretne i potrzebne ćwiczenia. Są one dobrze omówione, możliwe do wykonania, daje więc bardzo konkretne narzędzia do pracy samemu ze sobą. Ćwiczenia są dobrze omówione, logiczne, nie ma wątpliwości, jak je rozumieć czy jak postąpić. Cenne, że autorzy uwzględnili różne sytuacje życiowe dzieci (np. mieszkanie w dwóch różnych domach) oraz ich różne możliwości (emocjonalne, poznawcze, sytuacyjne), zwracają uwagę na możliwość wystąpienia trudności i podpowiadają, co wtedy można zrobić. 

Cenne, że podręcznik odnosi się nie tylko do samych myśli samobójczych, ale też do prewencji, np. rozwijania pozytywnych emocji, rozpoznawania emocji i ich regulacji, dotyka uważności, istotności wsparcia społecznego, radzenia sobie ze stresem. Jest bardzo wysycony treściami psychoedukacyjnymi i skupiony również na tym, co pomaga, aby te myśli się nie pojawiały.

Zachęcamy samych nastolatków, ale również rodziców, opiekunów, nauczycieli i wszystkie inne osoby mające kontakt z młodzieżą do zapoznania się z podręcznikiem.

Autorka: Magdalena Zych, psycholog