Kalendarz bezpłatnych spotkań grup wsparcia dla rodziców i opiekunów

Już od września ruszamy z nowymi terminami grup wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w kryzysie, zadanie realizowane w ramach projektu Jestem PoMoc, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy. Więcej na temat projektu Jestem Pomoc

1. Dla rodziców dzieci i młodzieży chorujących na zaburzenia odżywania się 
/ niedziela godz. 10:00 – 12:30/

Wrzesień: 6, 20

Październik: 11, 25

Listopad: 8, 22

Grudzień: 6, 13

Dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne i autoagresywne
/czwartek godz. 18:00-20:30/

Wrzesień: 10, 24

Październik: 8, 22

Listopad: 5, 19, 26

Grudzień: 10