1% dla Fundacji Zobacz…JESTEM

Jak to zrobić?

W 2019 roku od 15 lutego dostajemy wypełnione PIT-y dzięki usłudze „Twój e-PIT”. Możemy je weryfikować i uzupełniać. Nadal jednak mamy możliwość wysłania do urzędu skarbowego papierowej wersji PIT-u. Podobnie jak w ubiegłych latach emeryci i renciści mogą korzystać z PIT-OP.

Osoby, które w 2018 r. przekazały 1% podatku, po wejściu do swojego PIT-a w usłudze „Twój e-PIT” znajdą dane organizacji pożytku publicznego, którą wsparli. Wyświetli im się numer KRS oraz jej nazwa – jeśli organizacja nadal (tzn. w 2019 r.) uprawniona jest do zbierania 1% (tzn. znajduje się w wykazie publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności).

Jeżeli w zeszłym roku wsparli Państwo Fundację Zobacz…JESTEM wyświetli się numer KRS: 0000453024

Mogą Państwo zmienić organizację lub zostawić tę samą, co w roku poprzednim.

Można też zmienić lub zostawić cel szczegółowy (może go też w ogóle „wyczyścić”). Jest też możliwość zaznaczenia pola, w którym wyrażają Państwo zgodę na przekazanie OPP swoich danych. Dzięki temu będziemy mogli Państwu podziękować za przekazane wsparcie i powiedzieć na co wydaliśmy uzbierane fundusze.

Podsumowując – wszystkie „ustawienia” dotyczące 1% z roku ubiegłego zostają  skopiowane do  tegorocznego rozliczenia. Wyjątek stanowi kwota 1%, która aktualizuje się wraz ze zmianą kwoty podatku.

Aby zmienić organizację, której chcą Państwo przekazać 1% podatku na Fundację Zobacz…JESTEM, powinni Państwo wejść na stronę www. podatki.gov.pl i zalogować się do usługi Twój e-PIT: podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok 2018) albo używając profilu zaufanego.

Pole, w którym wybieramy organizację znajduje się zaraz obok najważniejszych danych podatnika Będzie tam również widoczna opcja zmiany.

Podatnik musi wybrać opcję „Wybieram Organizację Pożytku Publicznego” i wpisać KRS: 0000453024

Osoby, które w 2018 (przy rozliczeniu za rok 2017) NIE PRZEKAZAŁY 1% podatku, pola dotyczące 1% znajdą puste. Twój e-PIT nie wskaże sam OPP.

Jeżeli chcą Państwo zrobić to w tym roku należy postąpić analogicznie jak w przypadku zmiany organizacji.

Pamiętajmy !!!!

1% nic nie kosztuje, a może uratować komuś życie.

Danuta Wieczorkiewicz

Prezes Fundacji Zobacz…JESTEM