Warsztat przy KAWIE dla rodziców i opiekunów dla młodzieży do lat 18

Pierwsza miłość, początki w szkole,  poranne wstawanie. Jak współpracować z nastolatkiem po wakacjach

Warsztaty i wykłady edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 13-18 lat. Celem zajęć  jest nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży na danym etapie życia. Podczas zajęć warsztatowo-wykładowych przećwiczone zostaną konstruktywne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, bez uciekania się do stosowania przemocy, jak również przekazane zostaną informacje ukazujące wpływ stosowanej przemocy na kształtowanie się skłonności do uzależnień. Podczas zajęć rodzice na własnych przykładach będą mogli zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze, a dzięki temu zrozumieć zależności pomiędzy brakiem umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz ich destrukcyjnego wpływu na funkcjonowanie rodziny.

Będzie również o uzależnieniach, zachowaniach ryzykownych i przemocy rówieśniczej.

Warsztaty prowadzą:

Danuta Wieczorkiewicz – psycholog i seksuolog
Renata Chronowska – psycholog

Termin: 1.12.2018 godz.9:00-13:00

Zapraszamy do kontaktu: email:grupy@zobaczjestem.pl; tel. 883 337 883