Warsztat przy KAWIE dla rodziców dla dzieci do lat 6

Twoje dziecko chodzi do przedszkola? Jak to przeżyć? Co z tym nocnikiem?
Duchy i potwory w szafie oraz inne strachy, nie tylko naszych dzieci

Warsztaty i wykłady edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku 0-6 lat. Celem zajęć warsztatowo-wykładowych jest nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży na danym etapie życia. Podczas zajęć warsztatowo-wykładowych przećwiczone zostaną konstruktywne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, bez uciekania się do stosowania przemocy.

Termin: 17.10.2018 godz. 9:00-13:00

Warsztaty prowadzą:
Danuta Wieczorkiewicz – psycholog i seksuolog
Dominika Markowska – psycholog i interwent kryzysowy

Zapraszamy do kontaktu
email:grupy@zobaczjestem.pl
Projekt współfinasowany ze środków m. st.Warszawy