Pomogę bo mogę – wspólnie nakręcimy filmy- grupa III

Zapraszamy do udziału w projekcie, którego celem jest nakręcić filmy. Rozpoczynamy od wiedzy teoretycznej , zdobyte informacje będziecie mogli zastosować w swoim życiu jak i w trakcie kręcenia filmów. Będziemy dużo rozmawiać o tym jak pomóc, jak rozmawiać, czego unikać, jakie zachowania są niewłaściwe?

Podczas pierwszych pięciu spotkań będziemy rozmawiać o:

  • narkotykach, dopalaczach, uzależnieniach behawioralnych i asertywności – czym jest i jak ją stosować na co dzień. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czym są uzależnienia, jak się przed nimi chronić i gdzie szukać pomocy?
  • przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i złości – jak sobie z nią radzić. Spróbujemy zastanowić się, czym jest hejt, czy przemoc ma znamiona fizyczne, jak rozpoznać sprawcę i ofiarę?
    o anoreksji, bulimii, o byciu fit i poczuciu własnej wartości – o czynnikach budujących. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: jak rozpoznać pierwsze symptomy, o ryzykownych metodach redukcji wagi, kiedy fit staje się chorobą?
  • samouszkodzeniach, autoagresji i sposobach kontroli emocji. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czy obgryzanie paznokci lub złe myślenie o sobie to autoagresja, czemu służy samookaleczenie?
  • myślach samobójczych, zachowaniach suicydalnych i stresie i jak sobie z nim radzić. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czy samobójstwa wśród młodzieży i dzieci to już epidemia, dlaczego młodzi ludzie tracą sens życia, jak można pokochać życie?

Kolejne trzy spotkania poświęcimy na pisanie scenariusza i kręcenie filmów – o formie, pomyśle i przesłaniu zdecydujecie wspólnie w grupie. My zapewniamy pomoc filmowców z kamerą na ramieniu.

Terminy:

08.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych

15.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. przemocy rówieśniczej i domowej

22.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zaburzeń odżywiania się

29.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań autoagresywnych

05.11.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań samobójczych

15.11.2018 godz. 17.00-19.00 Przygotowanie scenariuszy do filmów

18.11.2018 godz. 10.00-14.00 Nagranie filmów

25.11.2018 godz. 15.00-19.00 Nagranie filmów

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy – dzielnicy Śródmieście.