Pomogę bo mogę – informacje szczegółowe i terminy projektu

Projekt Pomogę bo mogę  to warsztaty podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat uzależnień, substancji psychoaktywnych, depresji, przemocy domowej, przemocy wobec dzieci,
samookaleczeń i samobójstw oraz stworzą scenariusze i nakręcą filmy.

W ramach zadania zapraszamy do udziału w 10 spotkaniach, każde trwające dwie godziny podzielone trzy grupy wiekowe:

  1. Grupa I – dzieci od 13 rż. do ukończenia szkoły gimnazjalnej lub klas szkoły średniej
  2. Grupa II – młodzież w wieku licealnym oraz studenci
  3. Grupa III – osoby dorosłe w rożnym wieku, w tym rodzice i opiekunowie

Każda z grup wiekowych zostanie zapoznana z informacjami na temat:

  • Uzależnień chemicznych i behawioralnych
  • Przemocy domowej i rówieśniczej
  • Zachowań ryzykownych
  • Zachowań autoagresywnych
  • Zachowań samobójczych

Każda z grup w ramach projektu stworzy 3 filmy o charakterze profilaktycznym. Filmy zostaną umieszczone na kanale youtube, zapewniamy sprzęt i pomoc specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu

email:grupy@zobaczjestem.pl

tel. 883 337 883

Zadanie publiczne ma charakter wspierający, psychoedukacyjny, profilaktyczny, jak również pomocowy. Nadrzędnym celem proponowanego zadania publicznego jest ograniczenie negatywnego wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych jak również stosowania przemocy w rodzinie wśród mieszkańców Warszawy a w szczególności osób zamieszkujących Dzielnice Śródmieście m.st. Warszawy. 

Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy – dzielnicy Śródmieście.

Terminy:

Grupa I młodzież od lat 13

06.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych

07.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. przemocy rówieśniczej i domowej

08.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zaburzeń odżywiania się

09.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań autoagresywnych

10.08.2018 godz. 10.00-12.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań samobójczych

13.08.2018 godz. 10.00-12.00 Przygotowanie scenariuszy do filmów

14.08.2018 godz. 10.00-14.00 Nagranie filmów

16.08.2018 godz. 10.00-14.00 Nagranie filmów

Grupa II studenci i dorośli

06.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych

07.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. przemocy rówieśniczej i domowej

08.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zaburzeń odżywiania się

09.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań autoagresywnych

10.08.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań samobójczych

13.08.2018 godz. 17.00-19.00 Przygotowanie scenariuszy do filmów

14.08.2018 godz. 15.00-19.00 Nagranie filmów

16.08.2018 godz. 15.00-19.00 Nagranie filmów

Grupa III studenci i dorośli

08.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. uzależnień chemicznych i behawioralnych

15.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. przemocy rówieśniczej i domowej

22.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zaburzeń odżywiania się

29.10.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań autoagresywnych

05.11.2018 godz. 17.00-19.00 Spotkanie warsztatowo wykładowe nt. zachowań samobójczych

12.11.2018 godz. 17.00-19.00 Przygotowanie scenariuszy do filmów

18.11.2018 godz. 10.00-14.00 Nagranie filmów

25.11.2018 godz. 15.00-19.00 Nagranie filmów