Podsumowanie projektu: Rozmowy przy kawie o bardzo silnych emocjach, październik-grudzień 2013 (Ursynów)

Od października do grudnia 2013 roku realizowaliśmy projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, którego tytuł brzmiał Rozmowy przy kawie o bardzo silnych emocjach.

Był on częścią zadania publicznego pod nazwą „Psychoedukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w warszawskiej dzielnicy Ursynów”.

W ramach zadania publicznego zrealizowaliśmy trzy 4-godzinne warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci do 6 r.ż..

W tym samym czasie nasi animatorzy i wolontariusze przeprowadzili trzy 4-godzinne zajęcia edukacyjno-zabawowe dla dzieci do 6 r.ż. Warsztaty zrealizowaliśmy w trzech terminach:

9.11.2013 w godzinach 9-13
DOLINA ELFÓW
ul. Bociania 39, Warszawa

16.11.2013 (sobota) w godzinach 9-13
CIEPŁO ZIMNO BISTRO
al. KEN 49, Warszawa

30.11.2013 (sobota) w godzinach 9-13
SŁOWO DAJE ul. Pasaż Ursynowski 9 / U3, Warszawa

W ramach projektu przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe dla 43 rodziców małych dzieci pt „Rozmowy przy kawie o bardzo silnych emocjach. Jak radzić sobie ze złością?”, których celem było poznanie mechanizmów pojawiania się zjawiska przemocy oraz nauka stosowania konstruktywnych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Ponadto przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla 31 małych dzieci, których celem było przekazanie wiedzy na temat emocji pojawiających się w życiu. Zajęcia dla dzieci odbywały się równolegle do zajęć warsztatowych dla rodziców.

Wszyscy uczestnicy – rodzice i opiekunowie otrzymali przygotowane przez nas materiały edukacyjne, których celem było podsumowanie oraz uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas warsztatów – materiały zostały opracowane przez wykwalifikowane osoby prowadzące zajęcia dla rodziców i dla dzieci.

Podczas rekrutacji na warsztaty liczbą chętnych osób – zainteresowanych udziałem w spotkaniach – przerosła nasze możliwości związane z ilością miejsc. Ponadto zgłaszało się wiele osób z poza Dzielnicy Ursynów. W efekcie, wyłoniliśmy grupę 60 rodziców zainteresowanych dalszym udziałem w działaniach na rzecz ograniczania przemocy w rodzinie, którym zaproponowaliśmy udział, także bezpłatny, w takich samych zajęciach w siedzibie Fundacji Zobacz… JESTEM w dniach: 18.01.2014, 1.02.2014, 22.03.2014).

Koordynator: Katarzyna Seidel

Realizatorzy zajęć dla rodziców: Danuta Wieczorkiewicz (psycholog, seksuolog), Katarzyna Brzoza (pedagog, trener umiejętności psychospołecznych), Angelika Lipke (pedagog, terapeuta uzależnień), Patrycja Nalazek (psycholog, socjoterapeutka)

Realizatorzy zajęć dla dzieci: Katarzyna Drożdżyńska (psycholog), Dominik Zawada (psycholog), Katarzyna Brzoza (pedagog, trener umiejętności psychospołecznych)

Wolontariusze: Agnieszka Stachowicz, Gracja Zawada, Magdalena Stachowicz, Angelika Lipke, Tomasz Nasewicz, Małgorzata Nasewicz, Róża Wieczorkiewicz

[button url=”http://zobaczjestem.pl/relacja-z-warsztatow-rozmowy-przy-kawie-o-bardzo-silnych-emocjach/” style=”button” size=”normal” type=”square” target=”_blank”] Obejrzyj relację fotograficzną! [/button]

[wpdm_file id=8]