10 października zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia PRZEMOC

W środę 10-go października o 18:00 zapraszamy na kolejne spotkanie grupy skierowanej dla osób, które doświadczają bądź w przeszłości doświadczały przemocy w środowisku domowym i/lub są osobami współuzależnionymi lub dorosłymi dziećmi z rodzin alkoholowych.
Grupa ma charakter psychoprofilaktyczny, wspierający kompetencje społeczne i wychodzenie z izolacji. Jej celem jest przywracanie aktywności społecznej i zawodowej- przywracania godności, samodzielności, odpowiedzialności za siebie i innych. 

Spotkania grupy są bezpłatne, projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy – dzielnicy Śródmieście.
kontakt: grupy@zobaczjestem.pl, tel. 883 337 883