Zespół Fundacji Zobacz… JESTEM

Danuta WieczorkiewiczDanuta Wieczorkiewicz

Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Tomasz Nasewicz i Małgorzata Serafin-Nasewicz

Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dorota ÖzdemirDorota Özdemir

Psycholog, psychoterapeuta. W Fundacji pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz prowadzi terapię par. 

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, całościowe szkolenie w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, a także wiele innych szkoleń. Najważniejsze z nich to: terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży (CBT), terapia dzieci i młodzieży Kid Skills w zakresie dwóch metod Bena Furmana, terapia skoncentrowana na emocjach EFT, terapia par EFT, Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

foto_kwadratDominika Markowska

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w ramach której ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny” i „Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów grupowych”). Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w trakcie podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej,  jest też absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set – projektu rozwijającego kompetencje trenerskie – przygotowujące osoby posiadające specjalistyczną wiedzę do pełnienia roli Trenera Edukatora.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym blisko 8 letnie doświadczenie związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym. Od ponad 8 lat pracuje głównie z klientem indywidualnym, doświadczenie z pracy w biznesie, znajomość współczesnego rynku pracy, wiedzę z psychologii, a także wiedzę i warsztat trenerski, wykorzystuje by wspierać swoich klientów – prowadzi interwencje kryzysowe, warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe w programach outplacement. Współpracuje z warszawską uczelnią, gdzie prowadzi indywidualne konsultacje, szkolenia i warsztaty dla studentów. Prowadzi też konsultacje i doradztwo zawodowe dla klientów indywidualnych.

W fundacji prowadzi wczesną interwencję kryzysową z elementami doradztwa zawodowego, dla osób, które utraciły pracę, prowadzę doraźna pomoc psychologiczna, warsztaty i seminaria dla kobiet decydujących się na powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Realizuje też doradztwo indywidualne i warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla rodziców gimnazjalistów i uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Zajmuje się tworzeniem systemów szkoleń psychoedukacyjnych, i programów profilaktyczno – wychowawczych ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Renata Chronowska

Z wykształcenia pielęgniarka i  psycholog kliniczny dziecka, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistyczno – Społecznego w Warszawie. Doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej zdobyła pracując w telefonie wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową i ich bliskich, oraz w Fundacji Nagle Sami podczas stażu w telefonie wsparcia oraz współprowadząc grupę dla osób będących w żałobie. W Fundacji Zobacz…JESTEM zajmuje się tematyką depresji, samobójstw i żałoby. Prowadzi warsztaty dla dzieci i rodziców.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych

Stale zwiększa swoje kwalifikacje, odbywając staże i biorąc udział w szkoleniach.  Ukończyła kurs „Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży” oraz podstawowy kurs Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obecnie uczęszcza kurs  “Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” ,organizowanym przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid 

Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, gdzie współuczestniczy w procesie powrotu do domu lub rodziny adopcyjnej wielu dzieci w różnym wieku. Praca z dziećmi porzuconymi, odebranymi rodzicom czy z innych powodów przebywających pod opieką opiekunów prawnych jest dla niej ważnym doświadczeniem.

Swoją prace poddaje superwizji.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dorota Wojciechowska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką systemową (nr certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii systemowej 142/2021). Certyfikat uzyskałam po pełnym, czteroletnim szkoleniu i procesie certyfikacji  w ramach atestowanego przez przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne  kursu podstawowego i kursu zaawansowanego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej  Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Jestem absolwentką studiów podyplomowych z Psychodietetyki (SWPS) oraz dyplomowaną psychodietetyczką.  Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na wydziale psychologii klinicznej (SWPS) z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej oraz  wydział Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej.

Odbyłam szereg szkoleń i staży z zakresu psychoterapii, między innymi 872 godzinny specjalizacyjny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami osobowości. Współpracowałam z Ośrodkiem Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracując z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych w kontekście promocji zdrowia, wpływu żywienia na psychikę, zaburzeń odżywiania, zmiany nieprawidłowych nawyków żywieniowych a także funkcjonowania rodziny w ujęciu systemowym. .

Ukończyłam także certyfikowane szkolenia specjalistyczne dotyczące Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Jestem uczestniczką konferencji, seminariów, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących pracy z dzieckiem i rodziną organizowanych między innymi przez Centrum Zdrowia Dziecka, Fundację Pedagogium, Uniwersytet SWPS. Posiadam kilkuletnią praktykę w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą.

Obecnie swój warsztat pracy doskonalę uczestnicząc w seminariach o tematyce psychoanalitycznej.

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora terapii systemowej.


Dominik Rygorowicz

Edukator, trener, psycholog. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia oraz Uniwersytetu Opolskiego (filologia angielska), a także uczestnik studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego rozwijających kompetencje trenerskie. Ukończył również szkolenie Młodzieżowego Edukatora Seksualnego.

Od ponad 20 lat specjalizuje się w pracy z młodzieżą, w trakcie której kładzie nacisk na stały rozwój umiejętności komunikacji i współpracy w grupie rówieśniczej oraz poszerzanie kompetencji poznawczych i społecznych.”


Aleksandra Taliszewska

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, coach ICC.

 Skończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie z główną ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz kurs coachingu ICC. specjalizacją z trenerstwa, oraz drugą specjalizacja negocjacje i mediacje. Specjalistka rozwoju osobistego w obszarze komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, negocjacji i mediacji, budowania wizerunku, automotywacji i zarządzania sobą w czasie.

Od 2005 roku pracuje jako trener w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki (gł. uzależnień i przemocy). Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. dla: osób bezrobotnych, rodziców, dzieci i młodzieży, nauczycieli. Prowadzi także warsztaty umiejętności psychospołecznych (m.in. z komunikacji, współpracy w grupie, autoprezentacji, budowania pozytywnej samooceny, aktywizacji i motywacji do działania, rozwiązywania konfliktów, budowania relacji, doradztwa zawodowego, przygotowania do wejścia/powrotu na rynek pracy, aktywnego poszukiwania pracy, budowania kariery, metod szukania pracy).

W pracy trenerskiej zwraca szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa w grupie, stworzenie dobrego kontaktu i przekazanie praktycznej wiedzy, którą uczestnicy będą mogli wprowadzić w życie. 

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

    Alicja Jesionowska

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (między innymi moduł ze specjalizacją „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny”), terapeutka dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe na UKSW), trenerka twórczości. Aktualnie w trakcie suicydologicznych studiów podyplomowych i szkolenia psychoterapii dzieci i młodzieży.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, w tym 7 lat dotyczy terapii umiejętności społecznych dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.

Autorka wielu szkoleń psychoedukacyjnych i programów profilaktycznych skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności społeczno – emocjonalnych u nastolatków.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Ewelina Grela

Psycholog, Terapeuta EMDR. Ukończyła Psychologię kliniczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Posiada również uprawnienia Pedagoga, które uzyskała po ukończeniu studiów podyplomowych. Ukończyła także szkolenia m.in. z zakresu diagnozowania i pracy z dziećmi i młodzieżą, komunikacji alternatywnej oraz terapii zajęciowej.

Obecnie pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz prywatnych placówkach terapeutycznych, gdzie zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej oraz wsparciem psychoedukacyjnym dla rodziców. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze: doświadczeń traumatycznych, zachowań autodestrukcyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń zachowania i emocji.

W Fundacji zajmuje się przygotowywaniem artykułów oraz materiałów edukacyjnych.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Przemysław Stańczyk

Jestem kognitywistą, psychologiem i psychoterapeutą w trakcie certyfikacji. Ukończyłem psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją psychoprofilaktyka i psychoterapia.

Obecnie rozwijam swój warsztat w szkole terapii systemowo- psychodynamicznej prowadzonej przez Krakowską Fundację KONTEKST Na Rzecz Psychoterapii i Terapii Rodzin. Kurs posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem również certyfikowanym trenerem TUS.

Doświadczenie zdobywałem na oddziale psychiatrycznym Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego. Jako stażysta byłem obserwatorem grup terapeutycznych w prywatnych ośrodkach psychoterapii. Obecnie pracuję w Placówkach Opiekuńczo- Wychowawczych z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami gdzie zajmuję się psychoedukacją, prowadzeniem warsztatów rozwojowych, interwencją kryzysową, wsparciem psychologicznym. Współuczestniczę w procesach adopcyjnych dzieci.

W pracy terapeutycznej zajmuję się problemami osoby przy jednoczesnym uwzględnianiu wpływu relacji jakie tworzy z innymi. Współpracuję z osobami LGBT+ oraz osobami, których problemy dotyczą seksualności. W relacji terapeutycznej szczególnie ważne są dla mnie poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. Zajmuję się terapią indywidualną, terapią par i terapią rodzinna. 

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Karolina A. Robak

Prawnik, suicydolog, mediator. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, obecnie uczestniczka Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracuje nad rozprawą doktorską o tematyce samobójstw. W celu zdobycia nowych umiejętności ukończyła szkolenie Polskiego Centrum Mediacji. Okazjonalnie trener z zakresu umiejętności miękkich. Doświadczenie zdobywała od początku studiów w kancelariach, stowarzyszeniach i fundacjach. Obecnie prawnik w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

W Fundacji zajmuje się udzielaniem porad prawnych rodzicom oraz pisaniem pism procesowych.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Arkadiusz Komorowski

Świadczy usługi z zakresu kompleksowej rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i sportowej. Udziela pełnej konsultacji fizjoterapeutycznej, wraz z dokładną analizą przebytych schorzeń. Aby wzmocnić skuteczność leczenia, przekazuje plan autoterapii, wraz z dokładnymi instrukcjami ćwiczeń do wykonywania w domu.

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie zdobył dyplomy na kierunkach fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego. Ukończenie obu kierunków studiów dało mu kompleksową wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w ludzkim organizmie, co ma realny wpływ na profesjonalne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. osiada7 letnie doświadczenie w praktycznej pracy z Pacjentem. Jest ponadto pracownikiem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, na oddział achreumoortopedii oraz neuroortopedii, gdzie na co dzień zajmuje się Pacjentami:

  • ze schorzeniami reumatycznymi, w tym ze zwyrodnieniami stawów,
  • z przewlekłymi bólami kręgosłupa,
  • po endoprotezoplastykach stawów,
  • po zabiegach na kregosłupie (stabilizacja kręgosłupa, wertebroplastyka, herniectomia),
  • po zabiegach na stawie krzyżowo-biodrowym (DIANA),
  • po urazach w obrębie narządu ruchu.

Od dwóch lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jest autorem publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych. Prowadzi warsztaty dla Pacjentów w ramach “Czwartkowych spotkań z reumatologią i geriatrią”.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Agata Grzegorzewicz

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja z psychologii klinicznej: psychoterapia zaburzeń psychicznych).
Jest w trakcie procesu certyfikacji w zakresie Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy).
Swoją pracę poddaje superwizji u certyfikowanego superwizora TPP.

Doświadczanie pracy z pacjentami zdobywała m.in. w: w pracowni psychoterapii, na oddziale psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.