Danuta WieczorkiewiczDanuta Wieczorkiewicz

Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Gabriela SułkowskaGabriela Sułkowska

Absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka). Po ukończeniu Szkoły Trenerów i Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie (2005) podjęła pracę terapeuty indywidualnego osób dorosłych. Pracowała z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością (niewidomi i słabowidzący), cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych (rozstania, utrata pracy, rozwód), a także z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty (m.in. o poczuciu własnej wartości, asertywności, dobrej komunikacji), a także warsztaty w szkole rodzenia nt psychologicznych aspektów stawania się rodzicem. W Fundacji Zobacz… JESTEM zajmuje się przede wszystkim terapią indywidualną i prowadzeniem Klubiku Rodzica. fot. Hubert Komerski

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Tomasz Nasewicz i Małgorzata Serafin-Nasewicz

Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Mirella PanekMirella Panek

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną, socjoterapeutką, trenerką umiejętności psychospołecznych, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas prowadzenia terapii indywidualnych i grup wsparcia na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym w Tarnowie, Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, placówkach wsparcia i opieki całkowitej dla młodzieży, gdzie prowadziłam grupy socjoterapeutyczne i autorskie programy psychoprofilaktyczne.Posiadam doświadczenie współpracy z Fundacjami i Stowarzyszeniami w ramach realizowania warsztatów psychospołecznych wykorzystujących metodę dramy stosowanej.

Głównym obszarem mojej pracy jest terapia osób dorosłych i młodzieży w ujęciu psychodynamicznym. Jest ono reprezentowane przez środowisko Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, które przez okres IV letniej nauki uformowało mnie jako psychoterapeutę. Ujęcie psychodynamiczne w którym pracuję stwarza możliwość pomocy gwarantującej skuteczne, utrzymujące się trwale w życiu zmiany osobom posiadającym zróżnicowaną diagnozę i symptomatologię. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Maria DobraczyńskaMaria Dobraczyńska

Jestem psychologiem, animatorem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia z psychologii w języku angielskim w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz animację społeczno-kulturową na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Jestem członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych (Szpital Wolski) jak również na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Oddział Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Ośrodek Tabita Grupa Luxmed). Prowadzę terapię indywidualną jak również grupową zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, schorzeń psychosomatycznych. Konsultuje pacjentów również w języku angielskim. Swoją pracę prowadzę pod regularną superwizją. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuję z osobami zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości. Moim głównym obszarem zainteresowań zawodowych są schorzenia psychosomatyczne.

I consult patients in English as well. I conduct the individual and group psychotherapy of adults and adolescents. I work with people struggling with depression, anxiety disorders, personality disorders. My main area of professional interest are psychosomatic disorders.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dorota ÖzdemirDorota Özdemir

Jestem psychologiem,  psychoterapeutą, neuroterapeutą. Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej, metod terapii krótkoterminowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz jako praktyk metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów.  Zajmuję się także neuroterapią Neurofeedback i Biofeedback.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie szkolę się w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, będącej również członkiem World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.  Jestem absolwentką szkoleń z zakresu Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym, dwóch metod Bena Furmana Kid Skills (w zakresie programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny!), metody Biofeedback (kurs zorganizowany przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed), oraz szkoleń tematycznych m.in.: Pierwsza pomoc psychologiczna (SWPS),  Komunikacja niewerbalna (SWPS), Specyficzne trudności w nauce. Dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia – diagnoza i projektowanie terapii (CWRO), Warsztat pracy z ciałem – wstęp do bioenergetyki Lowena, Komunikacja niewerbalna – jak odczytywać i wykorzystywać mowę ciała (SWPS), Genogram  – klucz do zrozumienia rodziny (SWPS). Doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki studenckie, a także 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, staż w Instytucie Rozwoju Funkcji Psychofizycznych Neurostacja, pracując w świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych. W l. 2016-2017 prowadziłam autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN. Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dagmara Bartkowiak

Prawnik, absolwentka prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Na co dzień tworzy dokumentację dla klientów jednego z największych polskich banków, po pracy przygotowuje się do egzaminów na aplikację, tym samym stale poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Prawo to nie tylko jej praca ale i ogromna pasja. Wolontariusz Fundacji Zobacz… JESTEM.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Alicja Sapała-Smoczyńska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracuje w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. Poza zagadnieniami pediatrii ogólnej interesuje się medycyną snu- zajmuje się badaniami polisomnograficznymi dzieci. Współopiekun Studenckiego Koła Pediatrycznego przy Klinice CMKP. Wielokrotnie współpracowała z fundacjami działających na rzecz dzieci, w których prowadziła wykłady dla rodziców. Mama Marysi. W czasie wolnym gra na skrzypcach i śpiewa.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

foto_stronawwwDominika Markowska

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w ramach której ukończyła dwa moduły specjalizacyjne: „Szkolenia, warsztaty, trening interpersonalny” i „Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów grupowych”). Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w trakcie podyplomowych studiów o profilu Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej,  jest też absolwentką Szkoły Trenerów Grupy Set – projektu rozwijającego kompetencje trenerskie – przygotowujące osoby posiadające specjalistyczną wiedzę do pełnienia roli Trenera Edukatora.

Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe, w tym blisko 8 letnie doświadczenie związane z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwem personalnym. Od ponad 8 lat pracuje głównie z klientem indywidualnym, doświadczenie z pracy w biznesie, znajomość współczesnego rynku pracy, wiedzę z psychologii, a także wiedzę i warsztat trenerski, wykorzystuje by wspierać swoich klientów – prowadzi interwencje kryzysowe, warsztaty psychologiczne i doradztwo zawodowe w programach outplacement. Współpracuje z warszawską uczelnią, gdzie prowadzi indywidualne konsultacje, szkolenia i warsztaty dla studentów. Prowadzi też konsultacje i doradztwo zawodowe dla klientów indywidualnych.

W fundacji prowadzi wczesną interwencję kryzysową z elementami doradztwa zawodowego, dla osób, które utraciły pracę, prowadzę doraźna pomoc psychologiczna, warsztaty i seminaria dla kobiet decydujących się na powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym. Realizuje też doradztwo indywidualne i warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla rodziców gimnazjalistów i uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Zajmuje się tworzeniem systemów szkoleń psychoedukacyjnych, i programów profilaktyczno – wychowawczych ukierunkowany na wzmacnianie umiejętności osobistych i społecznych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym i destrukcyjnym.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

ChronowskaRenataRenata Chronowska

Z wykształcenia pielęgniarka i psycholog, absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie. Doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej zdobyła pracując w telefonie wsparcia dla osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz ich bliskich, prowadzonym przez Fundację Rak‘n’Roll, oraz w telefonie wsparcia dla osób w żałobie Fundacji Nagle Sami. Interesuje się psychoonkologią i szeroko rozumianym kryzysem w obliczu śmierci, odchodzenia oraz prawem do godnego przeżywania żałoby. Stale zwiększa swoje kwalifikacje, odbywając staże i biorąc udział w szkoleniach.

Od wielu lat związana z Rodzinnym Domem Dziecka, gdzie współuczestniczyła w procesie powrotu do domu lub rodziny adopcyjnej wielu dzieci w różnym wieku. Praca z dziećmi porzuconymi, odebranymi rodzicom czy z innych powodów przebywających pod opieką opiekunów prawnych jest dla niej ważnym doświadczeniem. Sama jest żoną i matką dwójki dzieci.

Od kilku lat współpracuje z Fundacją Integracja zajmującą się aktywizacją osób z niepełnosprawnością, od niedawna prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób chcących rozpocząć pracę zawodową lub starających się powrócić na rynek pracy po doświadczeniu niepełnosprawności w swoim życiu.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Arkadiusz Komorowski

Świadczy usługi z zakresu kompleksowej rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej i sportowej. Udziela pełnej konsultacji fizjoterapeutycznej, wraz z dokładną analizą przebytych schorzeń. Aby wzmocnić skuteczność leczenia, przekazuje plan autoterapii, wraz z dokładnymi instrukcjami ćwiczeń do wykonywania w domu.

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie zdobył dyplomy na kierunkach fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego. Ukończenie obu kierunków studiów dało mu kompleksową wiedzę dotyczącą procesów zachodzących w ludzkim organizmie, co ma realny wpływ na profesjonalne wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. osiada7 letnie doświadczenie w praktycznej pracy z Pacjentem. Jest ponadto pracownikiem Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, na oddział achreumoortopedii oraz neuroortopedii, gdzie na co dzień zajmuje się Pacjentami:

  • ze schorzeniami reumatycznymi, w tym ze zwyrodnieniami stawów,
  • z przewlekłymi bólami kręgosłupa,
  • po endoprotezoplastykach stawów,
  • po zabiegach na kregosłupie (stabilizacja kręgosłupa, wertebroplastyka, herniectomia),
  • po zabiegach na stawie krzyżowo-biodrowym (DIANA),
  • po urazach w obrębie narządu ruchu.

Od dwóch lat prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Jest autorem publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych. Prowadzi warsztaty dla Pacjentów w ramach “Czwartkowych spotkań z reumatologią i geriatrią”.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Monika Prześlakowska

Jest specjalistą ds. żywienia i psychodietetykiem. Ukończyła studia na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a także studia podyplomowe – Psychodietetykę w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Swoją wiedzę pogłębia nieustannie poprzez liczne szkolenia i kursy. Dzięki temu ugruntowuje i wzbogaca wiadomości na temat żywienia i motywacji, tak aby jak najlepiej wspierać swoich pacjentów. Współpracowała m.in. przy projekcie Mały Dietetyk, który dotyczył edukacji dzieci z zakresu prawidłowego odżywiania. Obszarem jej działalności jest indywidualna praca z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Dietetyka jest dla niej nie tylko wyuczonym zawodem, ale również pasją, którą chętnie dzieli się z innymi.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

IMG_3596[2]Halina  Wochtman

Magister pedagogiki, absolwentka studiów z zakresu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Od wielu lat współpracująca z różnymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami , stowarzyszeniami, m.in. Akademią Przyszłości , Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton, Stowarzyszeniem dla Rodzin. Obecne wychowawca w Środowiskowym Ośrodku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

KarolinaKarolina Włodarczyk

Magister socjologii oraz misjologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania naukowe na obu kierunkach oscylowały wokół aktywności społecznej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Przez wiele lat działała w wolontariacie z młodzieżą w rodzinnym mieście.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Katarzyna Korcz

Księgowa Fundacji.