WieczorkiewiczDanuta Wieczorkiewicz

Psycholog, absolwentka 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od kilku lat pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami łaknienia. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz… JESTEM.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Agnieszka-StachowiczAgnieszka Stachowicz

Psycholog (specjalność: psychologia kliniczna i neuropsychologia kliniczna). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Ośrodku ReGeneRacja i Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Obecnie w trakcie Szkolenia Całościowego Systemowo-Psychodynamicznego w Klinice Psychiatrii UJ w Krakowie. Pracuje jako psycholog w Gimnazjum nr 1 w Józefowie. Pracowała na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w MCN w Józefowie. Ukończyła szkolenie z neuropsychologii klinicznej dziecka. Posiada kwalifikacje z zakresu diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci, diagnozy gotowości szkolnej, diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych w tym trudności w czytaniu i pisaniu np. dysleksji, dyskalkulii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Obecnie pracuje jako terapeuta dzieci i młodzieży w Fundacji Zobacz…JESTEM, zajmuje się problematyką przemocy rówieśniczej, zaburzeń odżywiania się, uzależnień behawioralnych i depresji. Wiceprezes Fundacji Zobacz… JESTEM.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Gabriela-SułkowskaGabriela Sułkowska

Absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalizacja Psychologia Kliniczna Dziecka). Po ukończeniu Szkoły Trenerów i Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA w Warszawie (2005) podjęła pracę terapeuty indywidualnego osób dorosłych. Pracowała z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością (niewidomi i słabowidzący), cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych (rozstania, utrata pracy, rozwód), a także z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików. Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty (m.in. o poczuciu własnej wartości, asertywności, dobrej komunikacji), a także warsztaty w szkole rodzenia nt psychologicznych aspektów stawania się rodzicem. W Fundacji Zobacz… JESTEM zajmuje się przede wszystkim terapią indywidualną i prowadzeniem Klubiku Rodzica. fot. Hubert Komerski

Pasek_Zobacz_JESTEM-116976413_1343705712366230_1529795839_nMarta Soczewka

Magister kryminologii, magister socjologii, wyróżniona absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację „negocjacje, mediacje” i „ekspertyza społeczno-prawna”. Po zakończeniu studiów licencjackich uzyskała dyplom z wyróżnieniem na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja. Pierwsze doświadczenia zawodowe uzyskiwała między innymi w Regionalnym Ośrodku EFS, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW oraz pracując z młodzieżą w organizacji Solidarites Jeunesses w ramach długoterminowego, międzynarodowego projektu we Francji. Mediatorka, ukończyła szkolenie specjalistyczne z mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji. Obecnie pracuje jako kurator rodzinny w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga Północ. Doktorantka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, w specjalizacji: kryminologia. Przewodnicząca mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członkini Koła Młodych Badaczy PTS. W trakcie przygotowania pedagogicznego w SWPS. Ukończyła szkolenie z zakresu streetworkingu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych ich rodziców i studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka wolontariatu. Koordynatorka kampanii Zobacz… Znikam. Pełna energii i pasji do działania. Pasjonatka dynamicznych zajęć fitness i podróży.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Tomasz Nasewicz i Małgorzata Serafin-Nasewicz

Farmaceuci, ukończyli kierunek Farmacja Apteczna na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Białymstoku w 1998r. Od kilkunastu lat cieszą się zaufaniem pacjentów warszawskich aptek. W ramach ciągłego dokształcania zawodowego uczestniczą w wielu kursach, szkoleniach i sympozjach naukowych o bardzo różnorodnej tematyce w większości zakończonych egzaminem. Przykładowe szkolenia: „Opieka farmaceutyczna: problemy lekowe – rodzaje, przyczyny, rozpoznawanie”, „Opieka farmaceutyczna jako gwarancja skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii oraz jej wpływ na kondycję ekonomiczną aptek”, „Współpraca lekarza i farmaceuty w zwalczaniu wybranych problemów chorobowych”, „Interakcje lekowe w pediatrii z punktu widzenia farmaceuty – czy zawsze oczywiste?”, „Powikłania polekowe”, „Narkotyki i problem narkomanii w Polsce”, „Suplementy diety”, „Choroby polekowe – zapobieganie, wykrywanie i leczenie”, „Postępy w dziedzinie leku roślinnego”, „Farmakoterapia w pediatrii”, „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa – zapobieganie, leczenie, skutki”, „Środki dopingujące dostępne w aptekach oraz skutki ich zażywania”, „Nutraceutyki, suplementy, witaminy”, „Współczesne metody leczenia otyłości”. Szkolenia organizowane są przez Akademie Medyczne z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Łódź, Lublin), Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Okręgową i Naczelną Izbę Aptekarską, Akademię Kształcenia Ustawicznego Lancet i inne ważne w świecie naukowym instytucje. Przygotowują i prowadzą szkolenia dla pracowników i podopiecznych Schroniska dla Chorych Bezdomnych Betlejem oraz Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

_mg_8280Mirella Panek

Jestem psychoterapeutką psychodynamiczną, socjoterapeutką, trenerką umiejętności psychospołecznych, członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas prowadzenia terapii indywidualnych i grup wsparcia na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym w Tarnowie, Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, placówkach wsparcia i opieki całkowitej dla młodzieży, gdzie prowadziłam grupy socjoterapeutyczne i autorskie programy psychoprofilaktyczne.
Posiadam doświadczenie współpracy z Fundacjami i Stowarzyszeniami w ramach realizowania warsztatów psychospołecznych wykorzystujących metodę dramy stosowanej.
Głównym obszarem mojej pracy jest terapia osób dorosłych i młodzieży w ujęciu psychodynamicznym. Jest ono reprezentowane przez środowisko Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, które przez okres IV letniej nauki uformowało mnie jako psychoterapeutę. Ujęcie psychodynamiczne w którym pracuję stwarza możliwość pomocy gwarantującej skuteczne, utrzymujące się trwale w życiu zmiany osobom posiadającym zróżnicowaną diagnozę i symptomatologię. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji      u certyfikowanych superwizorów PTP.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

4 Maria Dobraczyńska

Jestem psychologiem, animatorem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia z psychologii w języku angielskim w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz animację społeczno-kulturową na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jestem w trakcie szkolenia w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej i indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Jestem członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych (Szpital Wolski) jak również na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Oddział Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej, Ośrodek Tabita Grupa Luxmed).
Prowadzę terapię indywidualną jak również grupową zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, schorzeń psychosomatycznych. Konsultuje pacjentów również w języku angielskim. Swoją pracę prowadzę pod regularną superwizją.

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuję z osobami zmagającymi się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości. Moim głównym obszarem zainteresowań zawodowych są schorzenia psychosomatyczne. I consult patients in English as well.

I conduct the individual and group psychotherapy of adults and adolescents. I work with people struggling with depression, anxiety disorders, personality disorders. My main area of professional interest are psychosomatic disorders.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dorota-Özdemir-225x300Dorota Özdemir 

Jestem psychologiem,  psychoterapeutą, neuroterapeutą. Pracuję w podejściu psychoterapii integratywnej, metod terapii krótkoterminowej w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach oraz jako praktyk metody Bena Furmana Kid Skills w zakresie obu programów.  Zajmuję się także neuroterapią Neurofeedback i Biofeedback.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie szkolę się w zawodzie psychoterapeuty w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, będącej również członkiem World Association for Person Centered & Experiential Psychotherapy & Counselling.  Jestem absolwentką szkoleń z zakresu Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym, dwóch metod Bena Furmana Kid Skills (w zakresie programów Dam Radę! i Jestem z Ciebie dumny!), metody Biofeedback (kurs zorganizowany przez Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii Biomed), oraz szkoleń tematycznych m.in.: Pierwsza pomoc psychologiczna (SWPS),  Komunikacja niewerbalna (SWPS), Specyficzne trudności w nauce. Dysleksja, dyspraksja, SLI, dyskalkulia – diagnoza i projektowanie terapii (CWRO), Warsztat pracy z ciałem – wstęp do bioenergetyki Lowena, Komunikacja niewerbalna – jak odczytywać i wykorzystywać mowę ciała (SWPS), Genogram  – klucz do zrozumienia rodziny (SWPS).
Doświadczenie zdobywałam odbywając praktyki studenckie, a także 350 godzinny staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, staż w Instytucie Rozwoju Funkcji Psychofizycznych Neurostacja, pracując w świetlicy socjoterapeutycznej i zakładach penitencjarnych. W l. 2016-2017 prowadziłam autorskie zajęcia skierowane do pacjentów IPiN. Stosuję się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej, jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Dagmara Bartkowiak

Prawnik, absolwentka prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji oraz Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Na co dzień tworzy dokumentację dla klientów jednego z największych polskich banków, po pracy przygotowuje się do egzaminów na aplikację, tym samym stale poszerzając swoją wiedzę i umiejętności. Prawo to nie tylko jej praca ale i ogromna pasja. Wolontariusz Fundacji Zobacz… JESTEM.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Alicja Sapała-Smoczyńska

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Rezydent w trakcie specjalizacji z pediatrii. Pracuje w Klinicznym Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego. Poza zagadnieniami pediatrii ogólnej interesuje się medycyną snu- zajmuje się badaniami polisomnograficznymi dzieci. Współopiekun Studenckiego Koła Pediatrycznego przy Klinice CMKP. Wielokrotnie współpracowała z fundacjami działających na rzecz dzieci, w których prowadziła wykłady dla rodziców. Mama Marysi. W czasie wolnym gra na skrzypcach i śpiewa.

Pasek_Zobacz_JESTEM-1

Katarzyna Korcz

Księgowa