19 października zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia POMOC

W piątek 19-go października o godz.18:00  zapraszamy na kolejne spotkanie grupy  dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne – dokonujących samouszkodzeń i prób samobójczych. Grupa Wsparcia będzie miała charakter pomocowy, samopomocowy, wspierający i edukacyjny dotyczący relacji między rodzicami i dziećmi, umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Jej celem jest również przeciwdziałanie zjawisku przemocy i uzależnienia.

Spotkania grupy są bezpłatne, projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy – dzielnicy Śródmieście.
kontakt: grupy@zobaczjestem.pl, tel. 883 337 883