Zapraszamy na spotkania dla rodziców i opiekunów nastolatków i nie tylko

Zapraszamy mieszkańców gmin Mrozy, Cegłów i Latowicz do wzięcia udziału w projekcie Zobacz JESTEM, w ramach którego odbędą się spotkania dla Rodziców.

Spotkania będą odbywać się w soboty w godzinach 9:00-15:00.

Miejsca, terminy i tematyka spotkań:

 • 12 września 2020 – Przemoc rówieśnicza, agresja wśród dzieci i młodzieży
  Miejsce: Jeruzal, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza ul. Szkolna 8
 • 19 września 2020 – Depresja, zachowania ryzykowne, samookaleczenia i ryzyko samobójstwa u dzieci i młodzieży
  Miejsce: Mrozy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta ul. Szkolna 2
 • 26 września 2020 – Dzieci i młodzież a uzależnienia
  Miejsce: Mrozy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta ul. Szkolna 2
 • 3 października 2020 – Zaburzenia odżywiania się
  Miejsce: Mrozy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta ul. Szkolna 2

W trakcie spotkań będziemy rozmawiać o przyczynach i konsekwencjach poruszanych problemów. Będzie również czas na omówienie konkretnych sytuacji i pytania.

Przewidywana liczba uczestników to 20 osób.                                              

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapisy: tel. 883 336 883 lub anna.drazkowiak@zobaczjestem.pl

Więcej o projekcie na: www.zobaczjestem.pl