Warsztaty i szkolenia współorganizowane przez Urząd m. st. Warszawa

W listopadzie było dużo pracy. Przedstawiciele Fundacji Zobacz… JESTEM prowadzili wiele warsztatów i szkoleń, w zakresie programów edukacyjno – profilaktycznych, które współfinansowane były przez Urząd m. st. Warszawa Mokotów i Urząd m. st. Warszawa Wilanów.

1.Program edukacyjno – profilaktyczny „Dopalacze i inne substancje chemiczne używane przez młodzież” skierowany był do pielęgniarek medycyny szkolnej, które sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą na terenie dzielnic Mokotów i Wilanów m.s.t. Warszawy. Część dotyczącą tematyki uzależnień poprowadziła psycholog Danuta Wieczorkiewicz.

Osoby zatrudnione w placówkach oświatowych, w tym pielęgniarki medycyny szkolnej, mające bezpośredni kontakt z uczniami, są często pierwszymi osobami, które dzięki swojej fachowej wiedzy, mogą zaobserwować pojawiające się u dziecka objawy psychiczne i somatyczne związane z używaniem substancji chemicznych np. dopalaczy lub leków niezgodnie z ich przeznaczeniem. Nasi farmaceuci – Gosia i Tomek Nasewicz, szczegółowo wyjaśnili „o co – z tymi dopalaczami – chodzi?”. Celem warsztatów był wzrost świadomości i uzupełnienie wiedzy na temat substancji chemicznych, które mogą być przez dzieci i młodzież używane.

2. Profilaktyczno – edukacyjne zajęcia o dopalaczach.

50 jednogodzinnych spotkań z dziećmi i młodzieżą w mokotowskich szkołach.

Celem spotkań było: przeciwdziałanie używaniu przez młodzież substancji uzależniających, w szczególności tzw. „dopalaczy” poprzez zwiększenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków ich zażywania, zarówno zdrowotnych, społecznych jak i prawnych; weryfikacja posiadanej przez młodzież wiedzy dotyczącej tzw. „dopalaczy”, wypracowanie sposobów spędzanie wolnego czasu jako alternatywa dla zażywania środków uzależniających; kształtowanie umiejętności odmawiania zażywania dopalaczy – wzmocnienie postaw asertywnych;

Zabawy integracyjne, mini wykład, ćwiczenia w grupach… to formy które pozwoliły szeroko i rzetelnie uzupełnić wiedzę dzieci i młodzieży o substancjach chemicznych, które mogą im zagrażać.
Zajęcia prowadzili fundacyjni psycholodzy Agnieszka Stachowicz, Danuta Wieczorkiewicz i kryminolog Marta Soczewka.

Ankiety ewaluacyjne pokazały, że warto prowadzić tego typu zajęcia! Duże zainteresowanie młodzieży ukazało także, jak wiele pracy wciąż potrzeba…

3. Wilanów – integracyjne warsztaty dla jednej ze szkół podstawowych w Wilanowie.

Każda z klas I – VI, odbyła w okresie 2tgodni, łącznie 6 godziny warsztatów edukacyjno – profilaktycznych. Zajęcia dotyczyły profilaktyki przemocy rówieśniczej, profilaktyki uzależnień, ale także opierały się na zadaniu jakim była integracja uczestników i poznanie problemów, jakie mogą pojawiać się podczas zajęć w szkole.

Zajęcia prowadziły: fundacyjny psycholog Agnieszka Stachowicz i kryminolog Marta Soczewka.