Warsztat przy KAWIE dla rodziców i opiekunów dla dzieci do lat 12

Przemoc rówieśnicza…jak chronić? Jak radzić sobie z nauką i złością  ?

Kiedy zabronić,  kiedy pozwolić ? Obowiązki – czy w ogóle są potrzebne?

Warsztaty i wykłady edukacyjno-profilaktyczne dla rodziców i opiekunów dzieci  w wieku  7-12 lat. Celem zajęć warsztatowo-wykładowych jest nabycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania i zaspokajania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży na danym etapie życia. Podczas zajęć warsztatowo-wykładowych przećwiczone zostaną konstruktywne metody radzenia sobie z trudnymi emocjami, bez uciekania się do stosowania przemocy.

Warsztaty prowadzą:
Danuta Wieczorkiewicz – psycholog i seksuolog
Dominika Markowska – psycholog i interwent kryzysowy

Zapraszamy do kontaktu

Termin: 17.10.2018 godz. 14:00-18:00

email:grupy@zobaczjestem.pl