Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów RODO zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności (w tym Politykę dotyczącą tzw. Cookies). Zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją tego dokumentu i jego akceptację.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

25 maja 2018 roku jest datą początkową stosowania wskazanego powyżej Rozporządzenia w skrócie RODO.

Poniżej, w punktach, przedstawiamy Państwu te informacje.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest:

Fundacja Zobacz…JESTEM

Ul. Czerniakowska 159, 00-453 Warszawa
tel.: +48 883 337 883
NIP 1132863247
REGON 146560545

 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: ado@zobaczjestem.pl

 

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH
  Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 • organizacji i realizacji projektów współfinasowanych z Miastem st. Warszawy,
 • organizacji i realizacji komercyjnych projektów,
 • prowadzenia grup wsparcia dla rodziców i opiekunów,
 • prowadzenia grup terapeutycznych,
 • informacyjnych i marketingowych,
 • realizacji kontraktu terapeutycznego,
 • ewentualnego podjęcia niezbędnych i skutecznych działań mających na celu ratowanie życia i zdrowia – na zasadach ujętych w kontrakcie.
 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
  Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych mogą być:
 • Państwa dobrowolna zgoda – art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: „uodo”) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: uśude”),

 

 1. ODBIORCY DANYCH
  Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 • zaufanym podmiotom („Procesorom”), które w ramach zawartej z Administratorem umowy będą realizować ściśle określone przez Administratora cele (np. obsługa konferencji i szkoleń może być realizowana przez partnera, któremu Państwa dane zostaną powierzone w celu rejestracji uczestników, wystawienia i wydania certyfikatów, wystawienia faktur itp.),
 • bankom w przypadku, gdy zlecamy przelew środków do Państwa,
 • biurom rachunkowym, które wspomagają Administratora w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
  kancelariom prawnym,
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura, policja)
 1. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ
  W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:
  – działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) w naszych serwisach internetowych.
 2. WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIE

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki cookie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwego do odczytania tylko przez stronę, która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie;
 2. nazwa cookie: cookie ma nazwę, unikatową na stronie, która je ustawiła;
 3. termin ważności: ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie);
 4. wartość: to informacje w pliku cookie, których strona WWW używa do „zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 1. rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
 2. rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 3. rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne we wprowadzaniu usprawnień w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Więcej informacji: Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer.

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

Listę plików cookie, które stosujemy na naszych stronach, znajdziesz pod adresem: zgody.infor.pl/pliki-cookie.html

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie dłuższy niż 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane beneficjentów biorących udział w projektach finansowanych ze środków publicznych przechowywane będą również przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu.
 2. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
  Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych,
  – sprostowania danych,
  – cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie,
  – usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku    uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

Fundacja Zobacz…JESTEM nie stosuje tzw. Profilowania, które polega na tworzeniu w oparciu o pozyskane informacje profili preferencji osób, których dane dotyczą.

 

 1. PODSUMOWANIE

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.
Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź.

Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.

 

Fundacja Zobacz…JESTEM