IV WARSZAWSKA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA „Wokół zdrowia psychicznego uczniów”

Już 21 kwietnia 2023 odbędzie się IV WARSZAWSKA KONFERENCJA PEDAGOGICZNA „Wokół zdrowia psychicznego uczniów”, na której będą miały przyjemność gościć nasze przedstawicielki – Renata Chronowska i Danuta Wieczorkiewicz.

Organizatorem Konferencji jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394 adresowana do uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W imieniu dyrektora szkoły Artura Żechowskiego, psychologa szkolnego Piotra Franeckiego oraz oczywiście w imieniu własnym, serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i poradni wraz z psychologiem lub pedagogiem, a także przedstawicieli Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej, koordynatorów pieczy zastępczej oraz inne osoby zainteresowane, do udziału w IV Warszawskiej Konferencji Pedagogicznej.

Zgłoszenia pod linkiem: https://forms.office.com/e/XJeKspLECs

Przed przesłaniem zgłoszenia, proszę o zapoznanie się z Regulaminem Konferencji oraz Klauzulą informacyjną (w załącznikach).

Ze względu na ograniczenia lokalowe obowiązuje limit miejsc i decyduje kolejność zgłoszeń (120 miejsc).

Z każdej instytucji prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji maksymalnie dwóch osób.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie udziału w konferencji oraz materiały merytoryczne.

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 394 w Warszawie, ul. Mahatmy Gandhiego 13.