Dlaczego terapia rodzinna?

Terapia rodzinna stanowi jedną z form pomocy rodzinie doświadczającej
kryzysu, zmagającej się z trudnościami dotyczącymi relacji pomiędzy
poszczególnymi jej członkami. Jest pomocna w zrozumieniu problemów jednego
z jej członków np. dziecka przez pozostałych np. rodziców, rodzeństwo. Tak
się dzieje, gdy dziecko lub rodzic choruje, doświadcza trudności szkolnych,
zawodowych, osobistych, przeżywa stratę. Wtedy cały system rodzinny zaczyna
funkcjonować inaczej, a członkowie rodziny zazwyczaj nie rozumieją co się
dzieje, dlaczego jest inaczej. Zdarza się, rodzina zaczyna typować
„winnego” takich zmartwień.

Warto pamiętać o tym ,że większe rozumienie siebie nawzajem wpływa na
budowanie więzi oraz bliskości, poprawia komunikację.

Odpowiedzią na problemy rodzinne jest terapia rodzin. Spotkania odbywają
się w bezpiecznej przestrzeni terapeutycznej, gdzie wszyscy członkowie
rodziny mają możliwość opowiedzenia o tym co stanowi ich trudność, jak
widzą problemy swoje oraz bliskich. Pomaga to w dokonywaniu bezpiecznych i
zadowalających, konstruktywnych zmian. Sesje rodzinne odbywają się raz na
dwa, trzy tygodnie i trwają 90 minut.

Więcej informacji na stronie poradnia.zobaczjestem.pl