Dlaczego samouszkodzenia ?

Trudno wskazać jedną konkretną przyczynę, w literaturze wymienia się pięć wzajemnie powiązanych grup czynników ryzyka o wymiarze:

 1. środowiskowym
  1. Zdarzenia z przeszłości rodziny (przemoc, nadużywanie substancji psychoaktywnych)
  2. Zdarzenia z przeszłości dziecka (zaniedbanie, doświadczenia traumatyczne, brak więzi z opiekunem)
  3. Unieważniające środowisko rodzinne np.: ignorowanie, wyśmiewanie, potępianie  
  4. Obecne problemy np.: konflikty w relacjach, niepowodzenie, nadużycie
 2. biologicznym
  1. zaburzenia psychiczne (depresja, zaburzenia lękowe, odżywiania, osobowości)
  2. hipotezy dotyczące niewłaściwej regulacja poziomu skład. biochemicznych w mózgu
 3. poznawczy
  1. niska samoocena
  2. negatywne i pesymistyczne myśli, osądy i przekonania
  3. samooskarżania
  4. zniekształcenia poznawcze
  5. niewielkie poczucie sprawstwa
 4. afektywny
  1. podatność na częste występowanie silnych i długotrwałych emocji
  2. częste odczuwanie emocje negatywne prowokujące samouszkodzenia np.: lęk, złości, wstyd, smutek
 5. behawioralny
  1. niewielkie umiejętności psychospołeczne
  2. bodźce spustowe np.: kłótnie, izolacja

Bibliografia:

Walsh, B.W. (2014). Terapia samouszkodzeń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego