Czerwony Pasek

Czerwony Pasek

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że 1 marca obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autoagresji. W bieżącym roku, z tej okazji rozpoczynamy kampanię Czerwony Pasek. Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autoagresji oraz walka ze stereotypizacją i wykluczeniem poprzez profilaktykę zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży.

pasek last

Cięcia, bolące rany, ukłucia, oparzenia, ostre przedmioty to niektóre ze skojarzeń odnoszących się do autoagresji. Ten niezwykle rzadko poruszany temat w mediach i w publikacjach naukowych stale wymaga uzupełnienia i działań profilaktycznych. Brak edukacji powoduje, że autoagresja definiowana jest przez pryzmat wielu mitów i stereotypów.

Samouszkodzenia u nastolatków mogą być formą „rytualnego” podsumowania dnia, wyzwalać się pod wpływem impulsu,  a czasem zakończyć się poważnym uszkodzeniem ciała a nawet samobójstwem.

Autoagresja jest pojęciem szerokim i określenie jej granic jest trudne, obejmuje bowiem zachowania zarówno powszechnie akceptowane społecznie (np. nadmierne ćwiczenia fizyczne, operacje kosmetyczne) niosąc za sobą poważne konsekwencje, mogąc być przejawem zaburzeń psychicznych, jak i działania społecznie mniej akceptowane, np. samookaleczanie się.

W Polsce samouszkodzenia są w dalszym ciągu tematem tabu. Potrzebna jest profilaktyka, edukacja i umiejętność reagowania. Na świecie częstość występowania problemu szacuje się na 4%-21%, a co najmniej 5% osób dokonujących samookaleczeń popełnia w końcu samobójstwo. Według polskich badań z 2013 roku samookalecza się 8,3% młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Liczba młodych ludzi dokonujących samookaleczeń stale wzrasta.

  • 11% studentów choć raz w życiu zadawało sobie rany cięte
  • 5-9% nastolatków z krajów rozwiniętych dokonuje samouszkodzeń !

Przeciętnie, osoba autoagresywna stosująca samouszkodzenia przeciętnie dokona aż 50 aktów samookaleczeń, aż tendencje osłabną wraz z wiekiem.

Autoagresją określa się działanie lub szereg działań, które mają na celu spowodowanie psychicznej lub fizycznej szkody, jest to agresja skierowana „do wewnątrz”. Wyrażona zostaje przez tendencję do samookaleczeń, samouszkodzeń zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Opisywane zjawisko jest bardzo złożone i wieloczynnikowe. Młode osoby ranią samych siebie powodując nie tylko obrażenia fizyczne, ale i na tle psychicznym.

Działając i reagując możemy pomóc.

Liczba młodych ludzi dokonujących samookaleczeń stale wzrasta. Nie pozwólmy im zniknąć!

16810086_10208237201759719_1606738472_o