Broszura informacja dla rodziców i opiekunów – do pobrania

Zapraszamy Was do pobierania i udostępniania broszury na temat depresji pojawiającej się u dzieci i młodzieży skierowanej do rodziców, mieszkańców m.st. Warszawy. Projekt został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Celem który nam przyświecał było dostarczenie przystępnej wiedzy o depresji, która jest poważną chorobą, która rozwija się stopniowo. W ciągu kolejnych tygodni pojawiają się różne objawy sprawiające cierpienie i w destrukcyjny sposób wpływające na funkcjonowanie młodego człowieka. Najgroźniejszą konsekwencja depresji są próby samobójcze. Każdego roku w Polsce z powodu samobójstwa umiera około 100 dzieci pomiędzy 6 a 18 rokiem życia. Statystyki te są jednak niedoszacowane – uważa się, że prób samobójczych może być 100 a nawet 200 razy więcej!

Treść broszury została przygotowane dla rodziców i opiekunów, którzy znajdą w niej odpowiedzi na pytania , czym jest depresja i jak ją rozpoznać u dziecka ale również:

  • Jak rozmawiać z dzieckiem, jak komunikować gotowość do rozmowy?
  • Jak pytać o emocje i uczucia?
  • Jak przygotować się do wizyty u specjalisty?
  • Kiedy potrzebna jest hospitalizacja?

Ulotkę możecie pobrać tutaj, w celu zapisania na dysku można kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać zapisz jako …

Projekt został sfinansowany ze środków m.st. Warszawy.
Projekt został zrealizowany w ramach konkursu: Małe dotacje w Biurze Edukacji z zakresu edukacji, nauki, oświaty i wychowania w roku 2020 ogłoszonym przez: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Edukacji.