Dwie bezpłatne grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów Jestem PoMOC

Podobne jak w poprzednim roku zapraszamy rodziców i opiekunów na dwie bezpłatne grup wsparcia realizowanych w ramach projektu Jestem PoMoc współfinasowanego ze środków m.st. Warszawa. Spotkania odbywają się w formie online, zapisy pod adresem: pomoc@zobaczjestem.pl.

Pierwsza dla rodziców dzieci i młodzieży chorujących na zaburzenia odżywania się 
/ niedziela godz. 10:00 – 12:30/

 • 17 styczeń
 • 31 styczeń
 •  14 luty
 • 28 luty
 • 14 marzec
 • 28 marzec
 • 11 kwietnia
 • 25 kwietnia
 •   9 maj
 • 23 maj
 • 13 czerwiec
 • 27 czerwiec

Druga dla rodziców dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne i autoagresywne /czwartek godz. 18:00-20:30/

 • 14 styczeń
 • 28 styczeń
 •  11 luty
 • 25 luty
 • 11 marzec
 • 25 marzec
 •   8 kwietnia
 • 22 kwietnia
 •   6 maj
 • 20 maj
 • 10 czerwiec
 • 24 czerwca

Projekt Jestem PoMoc współfinasowane ze środków m.st. Warszawy