Autodestruktywność pośrednia i bezpośrednia

W psychologii termin autodestruktywność jest jednym z bardziej złożonych i wieloznacznych zagadnień. Odnosi się bowiem do szerokiego spektrum intencjonalnych i dowolnych zachowań, które zagrażają zdrowi lub życiu. Zachowania te w kategoriach behawioralnych różnią się m.in. pod względem: szkodliwości, intencjonalności, świadomości, powszechności, kulturowego przyzwolenia oraz dystansu psychologicznego i czasowego pomiędzy działaniem, a jego negatywnymi konsekwencjami (Suchańska, 2001). Wśród zachowań autoagresywnych możemy wyróżnić:

 • Bezpośrednie zachowania autoagresywne, które wiążą się z uszkadzaniem tkanek, zamiar, który temu towarzyszy, jest zwykle jasny, a wyrządzona krzywda jest natychmiastowa, np.
 • przecinanie, przypalanie, nakłuwanie skóry,
 • uderzanie się,
 • rozdrapywanie ran,
 • wyrywanie włosów
 • ciężkie okaleczenia ciała, twarzy, genitaliów, które wymagają nałożenia licznych szwów
 • próby samobójcze (np. przedawkowanie narkotyków, leków, skok z dużej wysokości).
 • Pośrednie zachowania autoagresywne, których skutki kumulują się i częściej są odroczone niż natychmiastowe, np.
 • nadużywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych, substancji wziewnych (np. kleju, benzyny),
 • nadużywanie lub niewłaściwe przyjmowanie leków psychotropowych bez uzgodnienia z lekarzem,
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się, nadużywanie środków przeczyszczających lub moczopędnych),
 • podejmowanie ryzykownych zachowań seksualnych (np. seks z nieznajomym, seks bez zabezpieczeń),
 • podejmowanie innych ryzykownych zachowań (np. chodzenie wysoko po dachu bez żadnych zabezpieczeń, przechodzenie między szybko jadącymi autami) (Walsh, 2014).

Należy mieć jednak na uwadze, że przedstawione powyżej przykłady bezpośrednich i pośrednich zachowań autodestruktywnych nie wyczerpują w pełni tego zagadnienia. Niestety osoby podejmujące akty samouszkodzeń mają dużą inwencję i wymyślają coraz to nowe sposoby samouszkodzeń.  

Bibliografia:

Walsh, B.W. (2014). Terapia samouszkodzeń. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autor: Ewelina Grela, psycholog