Sympozjum_zaburzenia odzywiania_plakat

W poniedziałek, 8 grudnia, na UKSW odbędzie się Sympozjum „Rozumienie życia i śmierci przez osoby z zaburzeniami odżywiania się” organizowanego przez Katedrę Rehabilitacji i Rewalidacji w Instytucie Psychologii. Od 13:30 będziemy mówić o „Funkcjonowaniu poznawczym i neuropsychologicznym u osób chorych na bulimię psychiczną”.

Przeczytaj też