Podziękowanie za pomoc i wsparcie okazane przy organizacji Konferencji

Otrzymaliśmy podziękowanie za wkład włożony w tworzenie programu II Warszawskiej Konferencji „Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole – jak sobie radzić?” zorganizowanej przez Dyrektora biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 17 w Warszawie w dniu 02 marca 2016 roku oraz za prowadzenie warsztatu „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży”.

Dziękujemy!

Podziękowania_dla_Fundacji