Podsumowanie projektu: Moja mała złośnica, mój niegrzeczny synek, kwiecień – czerwiec 2014 (Wilanów)

Od marca do lipca 2014 roku realizowaliśmy projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, którego tytuł brzmiał „Moja mała złośnica, mój niegrzeczny synek”. Był on częścią zadania publicznego pod nazwą „Psychoedukacja w zakresie wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnień w dzielnicy Wilanów „.

W ramach zadania publicznego zrealizowaliśmy trzy 4-godzinne spotkania warsztatowo-wykładowe dla rodziców/opiekunów dzieci do 6 r.ż.. W tym samym czasie nasi animatorzy i wolontariusze przeprowadzili trzy 4-godzinne zajęcia edukacyjno-zabawowe dla dzieci do 6 r.ż. Warsztaty zrealizowaliśmy w trzech terminach:

12.04.2014 (sobota) w godzinach 9-13

Bel Pease,

ul. Sarmacka 22 lok. 139., Warszawa

17.05.2014 (sobota) w godzinach 9-13

W Kropki Bordo

ul. Zaściankowa 96, Warszawa

14.06.2013 (sobota) w godzinach 9-13

W Kropki Bordo

ul. Zaściankowa 96, Warszawa

W ramach projektu przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowo-wykładowe dla 37 rodziców małych dzieci pt „Moja mała złośnica, mój niegrzeczny synek”, których celem było poznanie mechanizmów pojawiania się zjawiska przemocy oraz nauka stosowania konstruktywnych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz 15 spotkań indywidualnych, które zostały poświęcone na bieżące istotne problemy dla rodziców/opiekunów.

Ponadto przeprowadziliśmy zajęcia edukacyjne dla 25 małych dzieci, których celem było przekazanie wiedzy na temat emocji pojawiających się w życiu. Zajęcia dla dzieci odbywały się równolegle do zajęć warsztatowych dla rodziców.

Wszyscy uczestnicy – rodzice i opiekunowie otrzymali przygotowane przez nas materiały edukacyjne, których celem było podsumowanie oraz uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas warsztatów – materiały zostały opracowane przez wykfalifikowane osoby prowadzące zajęcia dla rodziców i dla dzieci.

Podczas rekrutacji na warsztaty liczba chętnych osób – zainteresowanych udziałem w spotkaniach – przerosła nasze możliwości związane z ilością miejsc. Ponadto zgłaszało się wiele osób z poza Dzielnicy Wilanów. W efekcie, wyłoniliśmy grupę 20 rodziców zainteresowanych dalszym udziałem w działaniach na rzecz ograniczania przemocy w rodzinie

Koordynator: Katarzyna Brzoza

Realizatorzy zajęć dla rodziców: Danuta Wieczorkiewicz (psycholog, seksuolog), Katarzyna Brzoza (pedagog, trener umiejętności psychospołecznych),

Realizatorzy zajęć dla dzieci: Angelika Lipke (pedagog, terapeuta uzależnień), Agnieszka Stachowicz (magistrantka psychologii);

Wolontariusze: Magdalena Stachowicz, Olga Wielogórska, Szymon Najder, Katarzyna Powęzka, Katarzyna Wojewódzka, Izabela Deptuszewska;