Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Naszym marzeniem jest tworzenie świata, w którym nie ma przemocy.

19_days_banner_eng

1 listopada  2015 na całym świecie rozpoczyna się 19 dniowa kampania, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. Bierzemy udział w tej kampanii i wspieramy działania z nią związane.

Przez 19 listopada kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski realizować będzie warsztaty, marsze, wystawy, pokazy filmów i wiele innych działań, którym przyświeca wspólny cel – edukacja prowadząca do odpowiedzi na pytanie: jak żyć bez przemocy?

Głównym organizatorem i pomysłodawcą kampanii jest Women’s World Summit Foundation (WWSF). Organizacja powstała w latach 90tych w Genewie. Jej nadrzędnym celem jest wspieranie kobiet, dzieci i organizacji pozarządowych.

“Kobiety i dzieci (dziewczęta i chłopcy poniżej 18 roku życia) reprezentują największą grupę na świecie, która praktycznie nie ma wpływu na ekonomiczne i polityczne warunki, w jakich żyje. Jest niezbędne by jej ich myśli, wizje, umiejętności, dążenie do sprawiedliwości i pokoju na świecie, były uwzględniane i stały się katalizatorem dla polityki, w której ważne są takie wartości jak równość, rozwój i pokój” – opisuje swoją misję WWSF.

W Polsce akcje koordynuje Fundacja po DRUGIE;  organizacja pozarządowa, która wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Celem działania jest budowanie właściwych postaw wobec przemocy, tworzenie międzynarodowej sieci współpracy i wymiana dobrych praktyk z zakresu profilaktyki i interwencji.

Znakiem szczególnym kampanii jest pomarańczowa wstążeczka z napisem:

„YES to prevention of child abuse!” (Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem).

Każdego roku kampania opatrzona jest innym hasłem przewodnim. Tegoroczny temat kampanii to BULLYING (przemoc rówieśnicza).

Koordynowana przez Fundację po DRUGIE kampania 19 dni w Polsce została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Pełnomocniczki Rządu ds.Równego Traktowania.