Grupa terapeutyczna dla młodzieży chorującej na zaburzenia odżywiania się

Grupa terapeutyczna dla młodzieży chorującej na zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się)

Do udziału w grupie zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat.

Głównym celem terapii grupowej jest zmiana sposobu myślenia o sobie samym, swoim ciele oraz stosunku do jedzenia.

Praca w grupie rozwija kompetencje społeczne oraz komunikacyjne. Pozwala na nabycie umiejętności wzmacniających młodego człowieka w funkcjonowaniu w otaczającej go rzeczywistości, zmniejsza napięcie związane z codziennymi wydarzeniami, a przez to minimalizuje potrzebę radzenia sobie z emocjami za pomocą jedzenia. Praca w grupie, poprzez bliski kontakt z rówieśnikami mającymi podobne problemy, jest źródłem wzajemnego wsparcia mającego ogromne znaczenie w procesie zdrowienia.

Udział w każdej grupie terapeutycznej poprzedzony jest bezpłatnym spotkaniem konsultacyjnym mającym na celu ocenę stanu zdrowia zarówno psychicznego, jak i fizycznego oraz rozpoznanie poziomu gotowości do udziału w grupie terapeutycznej.
W trakcie konsultacji, zadaniem osoby prowadzącej będzie zgromadzenie informacji o zachowaniach, problemach i trudnościach dziecka oraz całej rodziny.

W razie potrzeby, kandydat do grupy zostanie objęty dodatkowymi spotkaniami indywidualnymi ułatwiającymi mu podjęcie terapii oraz proces wchodzenia w relacje grupowe.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest zebranie się odpowiedniej liczby uczestników.

Grupa będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w nurcie psychodynamicznym.

Termin:

Spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu we wtorki w godzinach 17.00 -19.00

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 23 września 2014 r.

Koszt:

400,00 zł miesięcznie

Prowadzący:

psycholog: Danuta Wieczorkiewicz i pedagog-profilaktyk: Katarzyna Brzoza

DODATKOWO:

Dla rodziców wyrażających chęć zaangażowania się w proces zdrowienia swojego dziecka, odbywać się będą grupowe spotkania edukacyjno – wspierające.

Termin:

Grupa spotykać się będzie w dwa razy w miesiącu, w piątki, w godzinach 19.00 – 21.00

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 3 października 2014 r.

Koszt:

100 zł za spotkanie

Prowadzący:

Psycholog Danuta Wieczorkiewicz

Skontaktuj się z nami