Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Po drugiej stronie lustra” (05.03.2016)

05 marca 2016 roku bierzemy udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży „Po Drugiej Stronie Lustra”, https://pdsl.wum.edu.pl/content/warsztaty

przez naszych specjalistów poprowadzony zostanie warsztat:

Dolega mi smutek, czyli zaburzenia nastroju w dzieciństwie i adolescencji

Podczas 1,5 godzinnego warsztatu psychologicznego, uczestnikom spotkania zostanie przedstawiona, zgodna z najnowszymi naukowymi doniesieniami wiedza, na temat depresji i innych zaburzeń nastroju wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy poznają najważniejsze objawy i symptomy tych zaburzeń. Będą mieli okazję nabyć umiejętności wprowadzenia odpowiednich pytań do podstawowego wywiadu medycznego, których celem jest wychwycenie osiowych objawów depresji, towarzyszących im objawów niecharakterystycznych oraz objawów różnicujących je z dolegliwościami natury somatycznej. Uczestnicy będą mogli nauczyć się, jak rozmawiać z pacjentem oraz z rodzicami i opiekunami na temat tych zaburzeń – jak, pomóc, wesprzeć, uspokoić, a nie wystraszyć, a także, jak postępować na dalszym etapie.

Podczas warsztatu przewidziane zostały ćwiczenia praktyczne na konkretnych przypadkach pochodzących z praktyki osób prowadzących.

Treści przedstawione podczas warsztatu będą obejmowały zaburzenia nastroju okresu niemowlęctwa, wczesnego dzieciństwa (zgodnie z Klasyfikacja diagnostyczna DC:0-3R z 2004 roku), jak również depresji występującej w późnym dzieciństwie i adolescencji (ICD-10 i DSM-V).