Bezpłatna grupa edukacyjna - zaburzenia odżywiania się - Fundacja Zobacz... JESTEM

Bezpłatna grupa edukacyjna - zaburzenia odżywiania się - Fundacja Zobacz... JESTEM

EDu ED czyli bezpłatna grupa edukacyjna – ZABURZENIA ODŻYWIANIA SIĘ

23 maja 2014r.
godz. 18:00 – 20:30

Spotykamy się w siedzibie Fundacji.

Zapisy:

agnieszka.stachowicz@zobaczjestem.pl

Przeczytaj też