Wniosek o stwierdzenie potrzeby przyjęcia do szpitala psychiatrycznego – wzór

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) (dalej „ustawa”) wnoszę o stwierdzenie potrzeby przyjęcia do szpitala psychiatrycznego uczestniczki postępowania Urszuli Kowalskiej urodzonej w dniu 1 lipca 1990 r. w Pruszkowie, stan cywilny panna, córki Anny Kowalskiej (z d. Nowak) i Jana Kowalskiego bez zgody uczestniczki postępowania.

Autorka: Kamila Agnieszka Morawiec – radca prawny

Cały artykuł do przeczytania na stronie www.glodne.plhttp://glodne.pl/przymusowe-leczenie-anoreksji/

Glodne logo