Ogłoszenie -pomoc psychologiczna w języku angielskim

Dear Parents, Guardians, Children, Teens and Young Adults,starting today our Foundation reaches out to all of you, who don’t speak Polish and still seek psychological support. Whether you have problems at school or at home, with your children, with your parents or with classmates, whether you feel depressed or lonely or just need to talk – we are here for you, ready to hear you out.

Kochani! Z dniem dzisiejszym w naszej Fundacji oferujemy pomoc osobom niepolskojęzycznym a porozumiewającym się w języku angielskim. Pomoc udzielana jest w formie wsparcia i doradztwa psychologicznego. Jeśli macie znajomych lub napotykacie w swoich szkołach lub okolicach osoby nie mówiące po polsku, a szukające pomocy psychologicznej – skierujcie te osoby do naszej Fundacji. Pomagamy

Może być komiksem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Zobacz... JESTEM Psychological support for guardians and their children Starting date: February 14, 2022 Dominik: 791 323 864 Magda: 883 336 883”