Grupy wsparcia – NOWE DATY!

W zakładce Kalendarz już znajdziecie nowe daty spotkań grup wsparcia w ramach projektu Jestem PoMoc edycja 2!

Wsparcie grupowe to forma pomocy, którą realizujemy od długiego czasu z pozytywnymi efektami. W ramach projektu obecnie działają dwie grupy: dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania się oraz dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym, z zachowaniami ryzykownymi i zagrożonych samobójstwem. 

Podczas spotkań grup w atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku rodzice dzielą się własnymi doświadczeniami pod okiem doświadczonych specjalistów. Grupy mają charakter pomocowy, samopomocowy i edukacyjny,

Grupa dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi odbywa się co dwa tygodnie w czwartki, w godzinach 19-21, w siedzibie Fundacji przy ul. Dobrej 5/2 na warszawskim Powiślu.

Grupa dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania się odbywa się w formie online, w co drugą niedzielę miesiąca, w godzinach 10-12.

Grupy są otwarte i bezpłatne, odbywają się ramach projektu Jestem PoMoc edycja 2 finansowanego przez m. st. Warszawa.

Dołącz do grupy kontaktując się na adres: pomoc@zobaczjestem.pl lub nr tel. 883 337 883