Anoreksja

W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) oraz w klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wyodrębniono następujące zaburzenia:

  • Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa),
  • Bulimia (bulimia nervosa),

Atypowe zaburzenia jedzenia, jako nietypowe, istotne klinicznie a niespełniające wszystkich kryteriów diagnostycznych anoreksji i bulimii.

Ponadto kryteria badawcze DSM-IV wyodrębniają zespół napadowego objadania się (Binge eating disorder) oraz zespół nocnego objadania się (Night eating syndrom)

Autorka: Danuta Wieczorkiewicz

Cały artykuł do przeczytania na stronie www.glodne.plhttp://glodne.pl/75/

Glodne logo