Zobacz… JESTEM na Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji „Zaburzenia odżywiania się”

W niedzielę, 7 grudnia prowadzimy warsztaty „Porozmawiajmy o zaburzeniach odżywiania się” czyli jak rozmawiać, żeby pomóc – podczas Interdyscyplinarnej Konferencji – Zaburzenia odżywiania się organizowanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zaczynamy o 14:45!

Reprezentować nas będą: Danuta Wieczorkiewicz – prezes Fundacji Zobacz… JESTEM, psycholog, seksuolog, Prezes Fundacji „Zobacz Jestem” i Agnieszka Stachowicz – psycholog.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Zaburzenia odżywiania się” 7 grudnia 2014 r. Harmonogram

8:30- 9:30 Rejestracja

9:30-9:40 Powitanie, otwarcie konferencji, wstęp

1. 9:40-10:00 „Zaburzenia odżywiania się wczoraj i dziś- anoreksja i bulimia. Rys historyczny” – Małgorzata Pielichowska – SKN Badań nad zaburzeniami odżywiania się WUM

2. 10:00-10:20 „Psychologiczne uwarunkowania żywienia” – mgr Justyna Domanowska- Kaczmarek – Psycholog kliniczny

3. 10:20-10:40 „Otyłość a ryzyko występowania nowotworów” – dr hab. Dorota Szostak-Węgierek – Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka WUM

4. 10:40-11:00 „Niedożywienie w otyłości” – Monika Turek – SKN Dietetyków WUM

11:00-11:20 Przerwa I

5. 11:20-11:40 „Zaburzenia hormonalne wynikające z nieprawidłowej masy ciała” – lek. Anna Kępczyńska-Nyk – Asystent Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii WUM

6. 11:40-11:55 „Farmakoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania się” – Joanna Madejska, Małgorzata Siemion – SKN przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM

7. 11:55-12:15 „Praktyczne aspekty w leczeniu pacjenta psychiatrycznego” – dr Beata Ryszewska – Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM

8. 12:15-12:30 „Depresja w zaburzeniach odżywiania się” – Justyna Nowak, Bartosz Bolek – SKN Psychiatrii Dzieci i Młodzieży WUM

9. 12:30-12:50 „Oszukana tożsamość: w kręgu rozważań nad socjokulturowymi uwarunkowaniami anoreksji” – dr Małgorzata Starzomska – Adiunkt Katedry Pedagogiki, Rewalidacji i Rehabilitacji UKSW

12:50-13:30 Przerwa II

10. 13:30-13:45 „Triada u sportsmenek”– Anna-Maria Borucka – SKN Odnowy biologicznej WUM

11. 13:45-14:05 „Pregoreksja. Zaburzenia odżywiania się u kobiet w ciąży” – mgr Beata Cieślowska – Dietetyk

12. 14:05-14:20 „Niespecyficzne zaburzenia odżywiania się” – Małgorzata Danowska, Michał Sobota, Michał Ponichter – SKN przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM

14:20-14:30 Losowanie nagród, zakończenie

Warsztaty: 14:45-16:15

1. „Zdrowa motywacja” czyli prawidłowe podejście psychologiczne w procesie odchudzania , mgr Justyna Domanowska-Kaczmarek – Psycholog kliniczny
2. „Szara codzienność” czyli życie z zaburzeniami odżywiania się , mgr Natalia Kaźmierczak – Studium doktoranckie II rok, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3. „Dieta w zaburzeniach odżywiania się”, czyli układanie planu żywieniowego mgr Mariusz Jaworski – doktorant Zakładu Psychologii Medycznej WUM
4. „Bądź świadomy i uświadamiaj” czyli edukacja rówieśnicza projektu IFMSA „Zaburzenia odżywiania się”
5. „Porozmawiajmy o zaburzeniach odżywiania się” czyli jak rozmawiać, żeby pomóc. mgr Danuta Wieczorkiewicz – psycholog, seksuolog, Prezes Fundacji „Zobacz Jestem”; mgr Agnieszka Stachowicz – psycholog
6. „Policz się ze swoim ciałem” czyli dietetyczne wyliczenia dla początkujących Monika Turek – SKN Badań nad zaburzeniami odżywiania się

Konferencja zaburzenia odżywiania