Zajęcia wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne i gotowość szkolną „Zobacz… JESTEM ODWAŻNY”

Zajęcia grupowe wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne i gotowość szkolną Zobacz…JESTEM ODWAŻNY

Jeśli Twoje dziecko:

> ma trudności z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami
> niechętnie uczestniczy w zabawach grupowych
> ma trudności w wyrażaniu emocji i własnych potrzeb
> jest niepewne siebie
> obawia się nowych sytuacji
> jest mało asertywne

FUNDACJA Zobacz… JESTEM

zaprasza dzieci 5-6 letnie

na

zajęcia grupowe wspierające kompetencje społeczno-emocjonalne i gotowość szkolną

„Zobacz… JESTEM ODWAŻNY”

Cele zajęć:

> wzmocnienie poczucia własnej wartości
> rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz współdziałania w grupie
> kształtowanie umiejętności poznawania własnych emocji i sposobów ich wyrażania
> rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach
> pomoc dziecku w przełamaniu lęków
> poszerzanie zakresu pozytywnych doświadczeń społecznych

Główny prowadzący:

Anna Roguska – psycholog pracujący z dziećmi

Metody prowadzenia zajęć:

kreatywne gry i zabawy, opowiadania terapeutyczne, różne formy zajęć artystycznych, psychodrama, elementy muzykoterapii, ćwiczenia relaksacyjne

Termin:

Zajęcia odbywać się będą od 09.04.2014 do 25.06.2014,
w każdą środę w godzinach 17:00 – 18:00

Miejsce:

Siedziba Fundacji Zobacz… JESTEM: ul. Czerniakowska 159, klatka I, domofon 1000

Zgłoszenia:

tel. 883 337 883

zobaczjestem@gmail.com

Koszt zajęć:

35 zł za zajęcia

*zajęcia odbędą się wówczas, gdy utworzy się grupa co najmniej 5 osób