„ Zagrożenia współczesnego świata w kształtowaniu emocji dziecka ”- konferencja

W ramach szerzenia wiedzy o zaburzeniach odżywiania się oraz profilaktyce samobójstw bierzemy udział w konferencji przygotowanej dla nauczycieli oraz pedagogów pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach na terenie gminy Błonie.

„ Zagrożenia współczesnego świata w kształtowaniu emocji dziecka ”

PROGRAM KONFERENCJI

14 marca 2018 r.

9.00- 9.15 Otwarcie konferencji przez Burmistrza Błonia Marka Książka

9.15- 9.30 Przedstawienie tematu konferencji oraz omówienie działań profilaktycznych na terenie Gminy Błonie – Przewodnicząca GKRPA w Błoniu Wanda Wójcicka,
Doradca metodyczny w Gminie Błonie Aneta Rosłoń-Nowak

9.30- 11.00 „Uzależnienia od środków masowego przekazu ich wpływ na rozwój emocjonalny , społeczny i osobowościowy dziecka. Współczesne zagrożenia medialne (seksting, groaming, telefon, komputer)” Pedagog Marcin Miller

11.00- 11.15 Przerwa kawowa

11.15- 12.45 „Kształtowanie się wartości i potrzeb w życiu dziecka „ Psycholog Hanna Michalska – specjalista terapii dzieci i młodzieży, w tym mediacji sądowych, psychodietetyk, dyrektor PPP w Mińsku Maz.

12.50- 13.50 „Zaburzenia odżywiania się u dzieci ” Danuta Wieczorkiewicz psycholog, seksuolog Fundacja Zobacz…JESTEM

13.50- 14.50 Nie pozwólmy im zniknąć -zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży” Renata Chronowska z Fundacji Zobacz…JESTEM

15.00 Zakończenie konferencji