Zagłosuj na projekt „Nie JESTEM sam” w konkursie Najlepsza warszawska inicjatywa pozarządowa S3KTOR 2015 (do 30.04)

Mamy przyjemność poinformować, że nasz projekt „Nie JESTEM sam” (bezpłatne grupy wsparcia dla osób chorych na zaburzenia odżywiania się oraz grupy wsparcia dla osób bliskich, przyjaciół i rodzin osób chorych na zaburzenia odżywiania się)  przeszedł do drugiego etapu konkursu „Najlepsza warszawska inicjatywa pozarządowa S3KTOR 2015”. 

Nasza kategoria to ZDROWIE.

Nasz projekt to „Nie JESTEM sam”.

Głosuj tutaj: http://ngo.um.warszawa.pl/konkurs-sektor2015/index.php

Celem konkursu S3KTOR jest wytypowanie dziesięciu najlepszych warszawskich inicjatyw minionego roku, których realizatorami były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej, jako organizacje pozarządowe), oraz promocja działań warszawskich organizacji pozarządowych wśród mieszkańców Warszawy.

Więcej o projekcie: http://zobaczjestem.pl/nasze-projekty/bezplatne-grupy-wsparcia-wolontariat-rzecz-dzieci-mlodziezy-osob-doroslych/

Więcej o konkursie: https://www.facebook.com/Konkurs.S3KTOR